Mobil Versjon

Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling

Kriminalomsorgen region sør

sandefjord

Fengslet ligger i Sandjord kommune og er lokalisert i Sandefjord sentrum. Fengslet er avdeling med lavt sikkerhetsnivå. Fengslet har en kapasitet på 13 plasser som er forbeholdt kvinner. Fengslet prioriterer kvinner med lengre dommer som skal avslutte soning ved et åpent fengsel og kvinner med kortere dommer som skal sone dommen i sin helhet ved lavere sikkerhetsnivå

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Tog, buss eller bil til Sandefjord by. Fengslet ligger ca. 5 minutter fra jernbane/buss-stasjon.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte må ha med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ha med seg klær, innesko og toalettartikler. Det er tillatt å ha med 5 pakker tobakk eller 1 kartong sigaretter eller 10 pakker snus.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Fengslet utleverer sengetøy og håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Personalia og alle medbrakte effekter registreres. Effektene blir fordelt til effektlager eller til rommet på bakgrunn av gjeldende oversikt over hvilke effekter som er tillatt i fengselet. Domfelte vil også bli kroppsvisitert. Den innsatte vil bli anmodet om å fylle ut et skjema med opplysninger om eventuelt rusmiddelbruk før innsettelsen. For å unngå vanskeligheter dersom en senere urinprøve skulle slå ut positivt på rusmidler domfelte har benyttet før innsettelsen, er det viktig at opplysningene bekreftes med en urinprøve som gir en rusmiddelstatus.

Urinprøve kan også bli avkrevd ved mistanke om rusinntak. Domfelte vil deretter få tildelt rom og bli vist rundt på fengselet. Første dagen bruker den innsatte på å finne seg til rette og bli kjent. Dagen etter, dersom det er hverdag, begynner den innsatte på systua.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
De innsatte kan kjøpe materialer til hobbyarbeid og toalettartikler.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fengselet har en telefonboks, hvor den innsatte kan ringe for opptjente midler. Det er kun innsatte med små barn som kan motta telefoner, og da begrenset til ti minutter to ganger i uken.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengslets skole ligger administrativt under Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Det undervises i allemenne fag på grunnskole- og videregående nivå. Skolen tilbyr dessuten dataundervisning. Skolen har tilrettelagt og individuell undervisning. Det kan også tilbys frigang til praksis og skole i tråd med straffegjennomføringsloven bestemmelser.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Sømverksted, kjøkkentjeneste, renhold og vedlikeholdsarbeid.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Gåturer i nærområdet opprettholdes hele året. Fritidsaktiviteter utover dette varierer med innsatte gruppen og årstidene.
 
Annet
Sandefjord fengsel tilbyr etter behov “Samtalegrupper for kvinner - VINN”, som er et program spesielt tilrettelagt for kvinnelige innsatte. Fengselet kan formidle kontakt med krisesenteret for kvinner, NA, AA og lignende.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Den som ønsker å komme på besøk til en innsatt må selv søke om tillates til dette Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til fengselet eller av den innsatte som ønsker besøk. Alle besøkende blir sjekket opp mot politiets strafferegister før besøkstillatelse gis.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene er tirsdag og fredag fra klokken 16.00 til 21.00. Lørdag og søndag fra klokken 09.00 til 21.00
         
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg aviser, blader og avskårne blomster. Det er også mulig å ha med mat og godteri som spises under besøket. Klær og toalettartikler til innsatte kan leveres inn hos betjenten. Alle former for drikke er forbudt.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengslet har noen leker for barn. På sommeren kan en del av utearealene benyttes under besøket.