Mobil Versjon

Skal du i fengsel?

Man kommer i fengsel hvis man er dømt til ubetinget fengselsstraff eller til forvaring. En fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter. Fengsel brukes også til varetekt, men dette er underlagt egne regler.

hyt gittergjerde varme farger

Gjennomsnittlig lengde på et fengselsopphold er tre måneder. Det er til en hver tid ca 3500 innsatte i norske fengsler, men ettersom mange får korte fengselsdommer er det rundt 11000 innsettelser i året. Fengselsstraff innebærer tap av frihet, men den som er innsatt i fengsel har bortsett fra frihetsberøvelsen de samme rettighetene som andre norske borgere. Det finnes flere navn og begreper knyttet til det å sitte i fengsel, som for eksempel å "sone en straff" og "fange". De som får en fengselsstraff og sitter i fengsel kalles i dag innsatte, og de gjennomfører en straff.

Forskjellige typer fengsler

Det finnes 43 fengsler i Norge, noen med flere avdelinger. Fire av disse er rene kvinnefengsler; Bredtveit, Ravneberget, Sandefjord og Kragerø fengsel. Fengslene har forskjellige type sikkerhetsnivå; høyere og lavere sikkerhetsnivå i tillegg til overgangsboliger. Disse nivåene er beskrevet under fanen "type fengsler og sikkerhet".