Mobil Versjon

Sarpsborg fengsel

Kriminalomsorgen region øst

sarpsborg

Sarpsborg fengsel er et høyrisikofengsel med plass til 25 innsatte. Fengslet prioriterer mannlige varetektsinnsatte pågrepet av Østfold politidistrikt.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet er nærmeste nabo til Borg bryggerier og Kiwi Kurland. Ta mot Kurland ved Sykehuset, så ligger fengslet ca. 250 meter på høyre side.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Fyldig legitimasjon og innkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Klær, bøker og penger.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Toalettartikler.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registreringer, informasjon, skolevurdering og mulig arbeidsplassering.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte leverer handleliste, så blir det handlet hos en ekstern samarbeidspartner.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
20 minutter pr. uke. fra telefonboks på avdelingen.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Borg videregående skole gir tilbud om opplæring i utvalgte mål fra kunnskapsløftet hentet fra læreplan i restaurant- og matfag. Helse- og sosialfag og fellesfag. I tillegg gis det tilbud om Norsk II og datakortet og praktisk matematikk. Opplæringen er både praktisk og teoretisk i en liten elevgruppe. De innsatte får også tilbud om realkompetansevurdering.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Enklere monteringsarbeid fra forskjellige leverandører.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Treningsrom og bordtennisrom.

Annet som er spesielt for fengslet?
Programmet Stressmestring gjennomføres 2 ganger i året.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Den som ønsker å besøke en innsatt tar kontakt med fengslet, får tilsendt et skriv som skal underskrives, og returneres fengslet. Den besøkende får deretter svar på dette pr. post. Behandlingstiden er 2-3 uker.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Tirs, tors og fre: 16-20. Lør og søn: 10-12 og 14-19.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Mat, klær og penger.

Hvordan er besøksforholdene tilretetelagt for barn?
En liten leketøyskasse og noen få bøker.

Annet
En kan få kjøpt kaffe og brus.