Mobil Versjon

Sannerud ny direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet

Lise Sannerud (57) er i statsråd i dag utnevnt til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). 

Les mer på Justis- og beredskapsdepartementets departementets nettsider

Lise Sannerud