Mobil Versjon

Rusmestringsenhet åpner i Latvia

En nybygget og norskfinansiert rusmestringsenhet er nå klar til bruk i fengselet i Olaine utenfor Latvias hovedstad Riga.

Olaine fengsel

Ikke alt inventar var kommet, men det luktet nymalt og forventningsfulle ansatte var på plass da rusmestringsenheten (bildet) ble offisielt åpnet 6. oktober.

Enheten er finansiert med EØS-midler, som er den økonomiske ytelsen Norge betaler for å få tilgang til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker de kontakten mellom Norge og mottakerlandene. Fram til 2016/17 er det satt av 1,79 milliarder euro til prosjekter på en rekke samfunnsområder.

Store rusproblemer
Det er i Latvia som i mange andre land: En stor andel av de innsatte har rusproblemer i en eller annen form. En studie fra 2010 viser at 66 prosent av de vel 5000 innsatte i latviske fengsler hadde brukt narkotika på ett eller annet tidspunkt før de ble satt inn. 17 prosent hadde brukt narkotika også under fengselsoppholdet.

Rusmestringsenheten i Olaine har plass til 200 innsatte fordelt på åtte avdelinger. Det skal arbeides med flere ulike terapeutiske modeller i fengselet, blant dem Stifinner-modellen fra Norge og den såkalte Minnesota-modellen. De første innsatte kommer i oktober, og så fylles avdelingene en for en i løpet av det kommende året.

Latvia har fram til nå ikke hatt noen rusmestringsenhet i sitt fengselsvesen, og det er derfor store forventninger til nyskapningen.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har koordinert prosjektet fra norsk side, mens Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og avdeling Stifinner’n i Oslo fengsel har vært norske partnere. Stifinner’n er en av 13 rusmestringsenheter i norsk kriminalomsorg, og har lang erfaring med rusmestringsarbeid i fengsel.

Planer og praktisk erfaring
KRUS har utviklet undervisningsopplegg og skoleplaner til bruk i opplæringen av de latviske fengselsbetjentene, mens Stifinner’n har bidratt med praktisk kunnskap om arbeid med innsatte i en rusmestringsavdeling, rekruttering av innsatte, mottak av dem i avdelingen og innholdet i soningen. Latvisk fengselspersonale har også vært på studiebesøk på Stifinner’n i Oslo.

Rusmestringsenheten i Olaine består av to celleblokker i to etasjer, bundet sammen av et mellombygg med fellesfunksjoner som for eksempel gymnastikksal til bruk for de innsatte.

Prosjektet har en samlet kostnad på 8,5 millioner euro, der 7,2 millioner er norske EØS-midler og 1,3 millioner er egenfinansiering fra Latvia.

-Som en bursdag for oss
- Dette er som en bursdag for oss, og jeg er imponert over både farten og kvaliteten på byggearbeidet, sa Latvias justisminister Dzintars Rasnačs.

- Jeg tror at dette stedet kan bli en oase i ørkenen for dem som kommer hit, og at det vil bidra til å hjelpe dem tilbake til samfunnet, sa han.

Norges ambassadør til Latvia, Steinar Egil Hagen, gratulerte på vegne av den norske regjeringen alle involverte med dagen, og sa at fengselsprosjektet passer godt inn i målet for EØS-midlene. Han berømmet både norske og latviske myndigheter for innsatsen og for samarbeidet om prosjektet.

- Dette er et bygg for fremtiden, ikke for fortiden. Det er viktig å ha et godt bygg, men det er likevel slik at den viktigste ressursen et fengsel har å tilby de innsatte er menneskene som arbeider der. Det er avgjørende å ha tilstrekkelig med folk på jobb, og de må være kvalifiserte til oppgaven. Derfor er det nå at den virkelig krevende jobben begynner, sa avdelingsdirektør Kim Ekhaugen i internasjonal stab i KDI.

Nye tilnærminger
Ilona Spure, generaldirektør for latvisk kriminalomsorg, sa at hun håper rusmestringsenheten blir et hjem for resosialisering av de innsatte.

-Men dette skal også være et sted der vi prøver ut nye tilnærminger og nye metoder, sa hun.

Fengselsbetjent Roy Jensen hilste til latviske kolleger fra de ansatte på Stifinner’n som har vært med i prosjektet.

- Å arbeide med rehabilitering av misbrukere er en lang rekke av opp- og nedturer. Dere som skal jobbe her må være like solide som huset dere jobber i. Og husk å ta vare på hverandre, sa Jensen, som har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med misbrukere i fengsel.