Mobil Versjon

Ravneberget fengsel

Kriminalomsorgen region øst

ravneberget

Ravneberget fengsel ligger i Sarpsborg kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet ble åpnet 29. juni 2006, er for kvinnelige innsatte og har nå en ordinær kapasitet på 45 plasser. Fengselet består av rom med plass til 4 og 2 personer. Anstalten har ikke enerom. Ettersom det er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå blir man ikke låst inn på rom. I løpet av en dag er det 4 tellinger hvor innsatte må stille opp på en oppstillingsplass ute. De innsatte blir telt på sitt rom ved dagens siste telling. Fengselet har arbeidsplikt.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Ravneberget fengsel ligger i Sarpsborg kommune. Kommer du kjørende med bil på E6 fra Oslo eller Halden, er det greiest å følge E6 til Sarpsborg, for så å ta av og følge riksvei 118 til sykehuset i Sarpsborg. Ta så til venstre mot Kurland. Fremme på Kurland tar du til høyre ved Coop Extra, følg så Kurlandsveien videre rett fram og ut av bebyggelsen (ca. 1800 meter). Der møter du et skilt til Ravneberget. Kommer du med tog, er enklest å ta drosje hit.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den innsatte må ha med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon når hun møter til soning.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg klær og sko, toalettartikler, inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter, bøker og blader, frimerker, håndarbeid og penger. Innsatte kan ha inntil 100 kroner i mynter på rommet. Mer penger enn dette settes inn på privatkonto i fengslet. Går den innsatte på faste medisiner, bør hun ta med seg en erklæring fra lege om dette. Tilsynslegen vil da vurdere om hun kan få de samme medisinene her. Vi presiserer at reglene for hvilke medisiner som gis ut i fengselet er meget strenge. Har du spesielle matbehov på grunn av allergi eller lignende, husk å ta med erklæring fra lege.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidstøy og sengetøy.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Når innsatte kommer til fengselet, vil hennes identitet bli sjekket og personalia registrert. I tillegg vil alle medbrakte effekter bli registrert og fordelt til effektlager eller til den innsattes rom. Fordelingen av effekter skjer i forhold til hva vi tillater at innsatte har lov til å ha tilgjengelig på rommet. Alle innsatte kroppsvisiteres ved innsettelsen. Deretter vil hun få en omvisning i fengselet, få tildelt et rom og utlevert egen nøkkel til sitt rom. Vi gjør oppmerksom på at flere av rommene på Ravneberget er 4-mannsrom. Alle innsatte får tildelt en kontaktbetjent ved ankomst. Hvis kontaktbetjenten er på jobb en av de første soningsdagene, vil vedkommende ta kontakt. Dersom innsatte møter ruset til straffegjennomføringen, vil hun bli innelåst. Innlåsing skjer ellers bare ved sykdom. Første arbeidsdag etter innsettelsen skal innsatte møte på verkstedet. Der vil hun bli tildelt arbeidsoppgaver, og de vil som regel bestå av enkelt monteringsarbeid.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Den innsatte har mulighet til å handle én gang i uken i løpet av soningsperioden, så sant hun har penger. Innsatte kan handle vanlige kolonialvarer, telekort og frimerker.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Det er 6 telefonautomater i fengselet som kan benyttes utenom arbeidstiden. Den innsatte kan ringe de hun ønsker, men har ikke mulighet til å motta telefonsamtaler inn til fengselet fra familie og venner.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen ved fengslet drives av Borg videregående skole. Les mer på skolens nettside. I Ravneberget fengsel tilbys opplæring innenfor både yrkesfaglige- og studieforberedende programområder. Ved siden av dette gis det opplæring i ulike korte kurs som musikk- og dataopplæring.

Innen yrkesfaglige programmer tilbys opplæring innen: Restaurant- og matfag, Design- og håndverk, Naturbruk og Bygg- og anleggsfag.

Ved siden av dette gis det mulighet for realkompetansevurdering og karriereveiledning

Alle nyinnsatte får dessuten 4 timers opplæring innen HMS gitt av skolen.

Skolen opplæring gjennomføres med utstrakt bruk av IKT-basert undervisning.

Skolen har i tillegg samarbeid med Høgskolen i Østfold slik at innsatte kan studere ulike fag som privatist i fengselet inkl eventuelt gjennomføring av eksamen.

 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?

Fengselets arbeidsdrift sysselsetter de fleste innsatte på et verksted hvor det blir utført monteringsarbeid. I tillegg er det flere såkalte tillitsjobber, f.eks kjøkkenjobber, vaskeri og vedlikehold.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fengselet har treningsrom. Det har også en volleyball bane ute som kan benyttes på vår og sommer. Fengselet har ett bibliotek med bibliotekar fra Sarpsborg bibliotek som er her to ganger i uken. Foruten bøker, er det mulig å låne DVD-filmer og CD-plater. Det er lov å ha med seg bærbar DVD-spiller når man møter til soning.
Røde Kors kommer 1 gang i måneden og arrangerer Bingo. Fengselspresten er på Ravneberget 2 dager i uken.
 
Annet som er spesielt for fengslet? 
Ravneberget fengsel kan i perioder tilby programmene Samtalegrupper for kvinner - VINN, Sinnesmestring, Foreldreveiledning og Trafikk og rus.

Rusmestringsenheten ved Ravneberget fengsel.
I 2008 ble det åpnet en rusmestringsenhet ved Ravneberget fengsel. Målgruppen er kvinnelige innsatte med behov for rehabilitering og behandling. Innsatte må ha et erkjent rusproblem og minimum 2 måneder gjenstående soningstid.
Rusmestringsenheten ved Ravneberget fengsel er en enhet med plass til syv innsatte. Enheten er et samarbeid mellom Ravneberget fengsel og Sykehuset Østfold HF ved Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i Sarpsborg. Teamet består av tre fengselsbetjenter og en psykiatrisk sykepleier.
NADA-ørakupunktur
For innsatte med et erkjent rusproblem har vi et tilbud om NADA-behandling 3 ganger i uken. NADA’s akupunkturprogram er et standardisert program hvor man får satt 5 nåler på faste punkter i hvert øre. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av ruspasienter.

 

 

 

 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Det er de innsatte som avgjør hvem de ønsker besøk av og som er ansvarlige for å sende ut kontrollskjemaer. Disse skjemaene skal den ønskede besøkende fylle ut med navn, adresse, fødselsdato og hvilket forhold de har til den innsatte. Skjemaet returneres til fengselet med underskrift. Opplysningene blir kontrollert mot politiets strafferegister, og på bakgrunn av dette vil det bli fattet et vedtak som sendes til den ønskede besøkendes adresse. Blir det innvilget besøk, så skal besøkende alltid ha med vedtaket og legitimasjon når han eller hun kommer til fengselet. Barn under 15 år kan bare komme på besøk sammen med foresatte, og kun hvis de er i nær familie med den som skal besøkes. Personer som har fått innvilget besøk kan ringe fengselet for å bestille besøkstid. Hvis og når du blir godkjent for besøk, kan du ringe fengselet for å bestille besøkstid.

Bestilling av besøk kan bare skje på mandager, onsdager og fredager mellom klokken 17.00 og 18.00 på telefon 69 11 58 20.
 
Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene ved fengselet er lørdager og søndager kl 10.00 - 20.00. For de som kun innvilges kontrollert besøk, skjer dette onsdager kl. 16.30 - 20.00. 

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende har mulighet for å kjøpe mineralvann fra en automat som står i besøksavdelingen. Husk å ta med mynt til dette formålet. Det er dessverre ikke tillat å ha med mat eller godterier som inntas under besøket.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det kan være en påkjenning for barn å skulle komme på besøk i fengsel. Det er derfor viktig å forberede barnet godt før besøket skal gjennomføres. Alle som jobber i Ravneberget fengsel har på seg uniform. Det i seg selv kan for enkelte barn virke skremmende, men vil kanskje ikke oppleves så sterkt hvis man forteller barnet om dette på forhånd. Hos oss ligger besøksrommet veldig nær inngangsdøren, slik at barnet slipper å oppleve mange dører som skal låses opp og igjen. Besøksrommet er innredet som en liten stue. Vi har satt inn noen leker, tegnesaker og bøker. Det er toalett i umiddelbar nærhet av besøksrommet.