Mobil Versjon

Rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Innsatte i norske fengsler har ulik tilgang til karriereveiledning, og det er stor variasjon mellom ulike soningsgrupper og fengsler.

Det viser en ny rapport fra Kompetanse Norge.

Forsiden på rapporten

Den gjennomførte kartleggingen viser også rådgiverne i fengselsundervisningen samarbeider med en rekke aktører både internt i fengselet og med eksterne, bl.a. Nav-veiledere og offentlige karrieresentre.

Kompetanse Norge anbefaler kontakt og samarbeid med offentlige karrieresentre for å styrke karriereveiledningen i kriminalomsorgen. De fremhever også behovet for videre undersøkelser og forskning på området.

Arbeidet er gjennomført i samråd med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Fylkesmannen i Hordaland.

Importmodellen
Norske fengsler er organisert etter den såkalte importmodellen. Det betyr at fengslene og de innsatte får levert for eksempel utdanning (ink. karriereveiledning), helsetjenester, bibliotektjenester og andre tjenester fra det ordinære, offentlige tilbudet av slike tjenester.

Det samlede, nasjonale ansvaret for opplæring/utdanning i fengslene er lagt til Fylkesmannen i Hordaland.