Mobil Versjon

Produserer løslatelsessekker

Det er slutt på tiden da innsatte i Indre Østfold fengsel ble sluppet ut etter endt soning med en søppelsekk i hånden. Nå produserer de selv skipssekken "Fribag" som de kan bruke ved løslatelse fra fengselet. 

Innsatt med tatovering syr Fribag

Gjennom det etablerte lavterskeltilbudet FriDesign har fengselets fritidsavdeling lagt til rette for at innsatte kan produsere løslatelsesbaggen «FriBag», en solid skipssekk som de innsatte kan pakke personlige eiendeler i når de bytter ut livet bak murene med et liv som ordinære samfunnsborgere.

Nylig arrangerte nemlig Fredrikstad-kunstnerne Svein Ove Kirkhorn og Henriette Slorer workshop i fengselet, hvor både de innsatte og ansatte fikk opplæring i hvordan man syr en «FriBag».

Kunstner Svein Ove Kirkholm
Kunstner Svein Ove Kirkhorn i arbeid. 

 

Nå viderefører aktivitørene i fritidsavdelingen produksjonen av «FriBag»-en sammen med innsatte. Det legges opp til at de innsatte skal bruke fantasi og kreativitet når de lager produktet, slik at alle ferdige sekker har en personlig vri. 

Fritidsleder Simen Rem


- Det er i 2020 fortsatt et kjent syn at innsatte løslates med en søppelsekk i hånden. Gjennom godt samarbeid med eksterne aktører kan vi nå få til et mye bedre alternativ, som også  fører  til meningsfull aktivisering før løslatelse. 
Målet med dette prosjektet er at innsatte kan hjelpe hverandre til litt mer medmenneskelighet og verdighet når de har gjort opp for seg og skal vandre ut til en ny start, sier Simen Rem (bildet), fritidsleder i Indre Østfold fengsel.
 
Prosjektet er støttet av Kulturdråpen i Østfold.

Om Indre Østfold fengsel

Fengselet består av to avdelinger, Trøgstad og Eidsberg.

Trøgstad avdeling et fengsel med lav sikkerhet, som har ordinær kapasitet på 90 innsatte. Eidsberg avdeling er et fengsel med høy sikkerhet, som har ordinær kapasitet på 102 innsatte.

Begge avdelingene har kun mannlige innsatte