Fengselsleder intervjues av journalist


Kriminalomsorgen ønsker å hjelpe deg som er journalist med blant annet bakgrunnsmateriell, statistikk og fakta og å finne rett person for intervjuer og reportasjer.  

Vi tilstreber å være så åpne, tilgjengelige og kunnskapsbaserte som mulig i kontakt med media, men må også ta hensyn til lovfestet taushetsplikt, sikkerhet og innsattes personlig integritet.  

For eksempel er informasjon om enkeltinnsattes soningsløp, herunder i hvilket fengsel de oppholder seg/har oppholdt seg og oppholdets lengde, underlagt taushetsplikt (jfr. offl. § 13 jfr. fvl. § 13).

Hvem besvarer hva?

Kriminalomsorgen består av tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), regionalt nivå med fem regionkontorer og lokalt nivå med fengsel og friomsorgskontor.  Hovedprinsippet er at spørsmål besvares av nivået hvor saken behandles. 

Kontaktinformasjon

For henvendelser til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI): 
Kontakt sentralbordet på tlf. 404 38 800 eller e-post media@kriminalomsorg.no

Vår telefontid:
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Pressebilder

Pressebilder er tilgjengelig for fritt bruk mot kreditering på Flickr - https://www.flickr.com/photos/kriminalomsorgen/albums.

Sosiale medier

Du kan følge KDI på Twitter, Facebook  og LinkedIn

I tillegg har enkelte enheter sine egne kontoer på sosiale medier. 

Pressemeldinger

KDI publiserer pressemeldinger på NTBs presserom

Offentlig journal

Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer offentlig journal hver tirsdag og torsdag på www.einnsyn.no.

Forespørsler om offentlige postjournaler fra andre instanser i kriminalomsorgen rettes til kriminalomsorgens dokumentsenter

Innsynshenvendelser rettes også til dokumentsenteret.