Mobil Versjon

Østfold friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region øst

ostfoldfriomsorgskontor[1]

Hvor møter den domfelte opp?

 • Personer bosatt i Nedre Glommaregionen: Brochsgt. 3, Fredrikstad
 • Personer bosatt i Moss og omegn: Moss politistasjon, Prins Christian Augusts plass 3, Moss
 • Personer bosatt i Halden og omegn: Halden politistasjon, Olav V'sgt. 4, Halden
 • Personer bosatt i Rakkestad og omegn: Rakkestad lensmannskontor
 • Personer bosatt i Indre Østfold forøvrig: Askim politistasjon,  Løkenveien 1, Askim
   

Hvordan kommer man seg til friomsorgskontoret(ene)?

Bil, buss eller tog.
Veibeskrivelse: se www.gulesider.no.
Rutetider: se www.177.no og www.nsb.no
 

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

 • Program mot ruspåvirket kjøring
 • NSAP
 • Brottsbrytet
 • Vinn
 • En-til-en, kognitivt endringsprogram
   

Annet innhold ved dette kontoret?

 • Samtalegruppe for voldsdømte etter ATV-modellen
 • Økonomirådgivning, individuelt og i gruppe
 • Trafikkurs i samarbeid med politiet, veivesenet og Trygg Trafikk
 • Kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering i samarbeid med konfliktrådet
 • Førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors
 • Temakvelder