Mobil Versjon

Opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2019-2020

Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg.

Skjorte med kriminalomsorgemblem

Det skal tas opp et nytt årskull med aspiranter som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i januar 2019. Antall aspiranter som skal ansettes blir endelig avgjort etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er ferdig behandlet av Stortinget i høst. De siste årene er det blitt tilsatt ordinære kull på 175 aspiranter.

Fengselsbetjentutdanningen er en toårig høgskoleutdanning som gir 120 studiepoeng og tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring". Det følger ett obligatorisk pliktår som fengselsbetjent i full stilling i kriminalomsorgen etter avsluttet utdanning. Hele utdanningsforløpet, inkludert plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid og aspirantene ansettes midlertidig. Det gis lønn under hele utdanningen.

Søknadsfrist: 05.08.2018.

analytics.txt