Mobil Versjon

Opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2017-2019

Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg.

Skjorte med kriminalomsorgemblem

Det skal tilsettes et nytt årskull, minimum 75 aspiranter, som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) 1. november 2017. 

Forutsatt at Stortinget bevilger midler til utdanning av aspiranter i 2018 i høstens statsbudsjett, gjelder denne utlysningen også for oppstart av ett årskull i januar 2018. Dette betyr at denne utlysningen gjelder for to ulike utdanningsforløp; ett årskull med oppstart 1.november 2017 og evt. ett årskull med oppstart tidlig i januar 2018.

Søknadsfrist 2. juli.