Mobil Versjon

Nytt kull fengselsbetjenter uteksaminert

De kom inn i auditoriet som aspiranter. Da de gikk ut igjen, var de fengselsbetjenter med én gul stjerne på uniformen.
 

KRUS-vitnemål

162 nye fengselsbetjenter ble tirsdag 29. november uteksaminert fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm. Ved en høytidelighet i auditoriet i Kriminalomsorgens hus fikk de vitnemålene overrakt av Hans-Jørgen Brucker, direktør ved KRUS, og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet.

Med fullført to års utdannelse fra KRUS er de nye betjentene høyskolekandidater i straffegjennomføring og får med seg 120 studiepoeng når de nå begynner på pliktåret rundt om i fengslene.

- Gratulerer med dagen! Dere står nå foran langt og krevende yrkesliv, i et yrke fylt av utfordringer, spenning, innsikt og mening. Dere skal arbeide på et område der det er få enkle svar, men som det er desto sterkere meninger om, sa statssekretær Vanebo i sin hilsen til betjentene.

- Dere vil bli stilt på prøve hver dag, og det er deres oppgave å se både menneskene og sakene, sa han.

Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) poengterte at mange andre land ønsker seg det Norge her har, nemlig en to år lang fengselsbetjentutdanning på høyskolenivå. Hun understreket forventningene til betjentene i tre poenger, nemlig at det er deres oppgave å være "endringsagenter" i det daglige arbeidet i fengslene, at de er en del av noe større, både som del av straffesakskjeden og av verden utenfor fengselet, og at de skal ta med seg kriminalomsorgens visjon og verdier ut i arbeidet. Visjonen er "Aktiv kriminalomsorhg - et tryggere samfunn" og verdiene åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Direktør Hans-Jørgen Brucker ved KRUS takket betjentene for vel utført utdanning gjennom to år.

- Det er viktig å få de beste søkerne til dette studiet, og at de gjennomfører hele løpet slik som dere har gjort. Nå er det deres forpliktelse å vise at dere er de rette, sa han.

Dekan Kjersti Hove ved KRUS ba de nye betjentene om å være aktører på sine arbeidsplasser og om at de må tørre å bidra til endring i  dagliglivet. Hun takket både betjentene og medarbeiderne på KRUS og ute i fengslene der betjentene har hatt praksis.

Sølve Skreslet takket KRUS på vegne av det nyuteksaminerte kullet, mens Asle Aase og Sven Erik Rath hilste fra henholdsvis Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og  Kriminalomsorgens Yrkesforbund.