Mobil Versjon

Nytt kull fengselsbetjenter uteksaminert

168 fengselsbetjenter fikk fredag 27. november vitnemål og distinksjoner etter endt utdanning ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

573-KRUS-åpning

Betjentene som nå er uteksaminert, har fullført to års fengselsbetjentutdanning på høgskolenivå. De har dermed med seg 120 studiepoeng når de nå begynner på det obligatoriske pliktåret etter endt utdanning.  

Vitnemålene ble overrakt av Hans-Jørgen Brucker, direktør for KRUS (t.v. på bildet, i midten assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet og statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet).

Gode representanter
- Dere er gode representanter for utdanningen og for norsk kriminalomsorg. Nå gjelder det at dere holder ”læringstrykket oppe”, det må vi alle og til enhver tid, sa Hans-Jørgen Brucker i sin tale til betjentene. 

Han slo fast at de nå går ut i en både hektisk og krevende hverdag, men ba dem også om innimellom å ta seg tid til å reflektere over jobben, over hvordan de utfører den og hvilken betydning det har for både dem selv, de innsatte og kollegene. 

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen gratulerte med dagen og sa at det gjorde godt å se så mange nyutdannede klare for innsats i norsk kriminalomsorg. Han trakk linjene fra den gangen fengselsbetjentutdanningen holdt hus i en brakke inne i Oslo fengsel, og frem til dagens høgskoleutdanning med studiepoeng, der dette kullet er det første som uteksamineres fra KRUS’ nye lokaler i Lillestrøm.

Også assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gratulerte med dagen, og pekte på at de nye betjentene nå går ut i arbeid i en etat som står overfor både store utfordringer og store endringer. 

Omstillingsvilje
- Denne situasjonen krever at dere er omstillingsvillige, og det er jeg sikker på at dere er, sa han. 

- Det viktigste i kriminalomsorgen er folkene som er der, det er folkene som bærer kriminalomsorgen. Dere får en unik rolle, ved at dere skal balansere hensynet til sikkerhet på den ene siden og rehabilitering og tilbakeføring på den andre siden, og dere har nå kompetanse til å fylle den rollen, sa dekan Kjersti Hove ved KRUS i sin hilsen til betjentene.

Tirsdag 1. desember er de på plass på sine nye arbeidsplasser.