Mobil Versjon

Nyåpnet fengselskennel

Romerike fengsel Kroksrud avdeling tilbyr nå pass av hunder på dagtid.

Hunder i lek

Dagkennelen, som har plass til tre hunder, er åpen på hverdager i tidsrommet 06.45 -17.15.

Det legges vekt på hverdagslydighet, mosjon, lek og kos under hundenes opphold på Kroksrud.

Lek og sosialisering skjer på eget inngjerdet område, og turer gjennomføres inne på fengselsområdet, hvor det er egen turløype i skogen. Hundene tas deler av dagen tas inn for sosialisering og kos i eget kennelbygg. Hundene har luftegårder utendørs, og hundegårdene er utstyrt med isolerte hundehus.

Romerike fengsel avdeling Kroksrud har i mange år samarbeidet med Forsvarets hundeskole, hvor innsatte fungerer som fôrvert og trener enkelte av skolens hunder i 7-12 måneder.

Kroksrud avdeling er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå, med 62 plasser for menn. Dagkennelen er det nyeste sysselsettingstilbudet til de innsatte.

- Gjennom å ha ansvaret for hund, får de innsatte et meget meningsfylt sysselsettingstilbud. De lærer å ta ansvar, og de utvikler omtanke og empati for hunden de har ansvaret for, sier Ole Jonny Rydland, fengselsleder ved Ullersmo fengsel.