Mobil Versjon

Ny nettside om veien tilbake til samfunnet

Tilbakeføring.no er en nettside for alle som er involvert i arbeidet med å forebygge ny kriminalitet etter løslatelse fra fengsel.

Illustrasjon om nettsiden

Nettsiden er utviklet for en bred målgruppe, hvor både innsatte selv, pårørende og samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor kan finne god informasjon.

Et godt liv kan handle om å ha et trygt sted å bo, sysselsetting som gir mening, oversiktlig økonomi, nære relasjoner og god fysisk og psykisk helse.  
På denne nettsiden får du vite hvordan disse livsområdene kan jobbes med under straffegjennomføring.

Kriminalomsorgen lanserte nettsiden i juni, og målet er at nettsiden skal bidra til å gi økt kunnskap og skape engasjement hos alle som er involvert i tilbakeføringsarbeidet, et arbeid som er en viktig samfunnsoppgave.

Siden gir et overblikk over ressurser både innenfor og utenfor fengselsmurene, samtidig som den bidrar til større åpenhet om kriminalomsorgens virksomhet. 

Vellykket tilbakeføring er når personer i fengsel eller under annen straffegjennomføring løslates som en styrket utgave av seg selv, til et liv med mindre risiko for ny kriminalitet. 

Vellykket tilbakeføring gir store gevinster for enkeltmennesket og samfunnet, og er et felles ansvar. Ansvarlige er den domfelte selv, kriminalomsorgen, kommunen og andre offentlige sektorer. Frivillige og pårørende er viktige støttespillere.