Mobil Versjon

Ny lærebok i rapportlære for kriminalomsorgen

Tre erfarne medarbeidere i kriminalomsorgen har skrevet lærebok i rapportlære. –En etterlengtet bok, sier KRUS-direktør Hans-Jørgen Brucker.

Rapportlære-bilde

Boka ble lansert i biblioteket på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm tirsdag 12. februar. 

De tre forfatterne (f.v. på bildet) Birgitte L. Storvik, Naima Khawaja og Erik Halvorsen, har alle lang fartstid fra kriminalomsorgen og har skrevet boka på oppdrag fra KRUS. Den utgis av Fagbokforlaget.

Halvorsen er fengselsbetjent og aspirantveileder i Telemark fengsel, avdeling Skien. Han har erfaring som faglærer, og han er sensor i rapportfaget.
Khawaja er sikkerhetsinspektør i Halden fengsel og utdannet ved befalsskolen, fengselsskolen og BI. Hun har erfaring fra flere fengselsenheter og fra KDI, og er engasjert av KRUS som fagperson i rapportfaget. Storvik er jurist og førstelektor ved KRUS. Hun har tidligere jobbet som jurist og inspektør i fengsel, og hun har gitt ut flere fagbøker. 
Gjennom momentlister gir forfatterne tydelig oversikt over viktig innhold i hendelsesrapporter ved ulike typer hendelser og beskriver hva som bør innhentes av informasjon ved opptak av forklaringer fra de samme hendelsene. Det blir også redegjort for aktuelt regelverk knyttet til rapportering. Boken er ment for aspiranter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, men er også relevant som oppslagsverk for ansatte i fengslene og friomsorgen som i sitt daglige arbeid skriver rapporter og opptar forklaringer.

- Det er en bok det er behov for, sa Brucker. Han fikk følge av Kjersti Hove, dekan ved KRUS. 

- Det er bra at den fengselsfaglige kunnskapen skrives ned. En god bok er et godt utgangspunkt, sa hun. 

De tre forfatterne takket for tilliten fra KRUS og fra forlaget, og fortalte fra arbeidet med boka. De påpekte at det er viktig for både innsattes og ansattes rettssikkerhet at arbeidet med rapportene har en god, juridisk forankring. Rapportene som skrives i fengselet skal beskrive en hendelse for personer som ikke var til stede da hendelsen fant sted, og de skal om nødvendig kunne legges frem i en rettssal.   

Boka er også presentert på Fagbokforlagets nettside:

https://www.fagbokforlaget.no/Rapportl%C3%A6re-for-kriminalomsorgen/I9788245025286