Mobil Versjon

NRK-serie om hvordan Norge behandler de farligste kriminelle

I dag 18. april sendes andre program i NRK sin dokumentarserie "Status Norge: Bak murene", en serie på tre programmer om hvordan Norge straffer de kriminelle med de mest alvorlige dommene. Dagens episode er fra Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Om Halden, Ila og Dikemark

Første episode ble sendt onsdag 11. april og var fra Halden fengsel. Den kan ses på nett-tv:

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/839634/

NRK presenterer programserien slik: "Norsk dokumentarserie om hvordan vi behandler de farligste forbryterne. Hva betyr det å bli dømt til fengselstraff, forvaring eller til tvungen psykiatrisk behandling? I Halden fengsel møtte vi Reyo, som er dømt til lang fengselsstraff i Norges nyeste og fineste fengsel. Her skal alle settes i stand til å takle livet utenfor murene. Men virker det?"

De neste to programmene er fra Ila fengsel og forvaringsanstalt med fokus på forvaring, og fra Dikemark sykehus som tar i mot dem som er dømt til behandling.

Om tilbakefall

I etterkant av programmet kom det også opp en diskusjon om tilbakefall etter en fengselsstraff. http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8036323


Halden fengsel er blitt kalt et "luksusfengsel", men i intervju med NRK sier tidligere justisminister Knut Storberget at han kjempet for at fengselet skulle utformes slik det ble. Det handler om å skape motiverte fanger som skal følges hele veien ut, og som skal bli gode og trygge naboer når de skal tilbake til samfunnet.