Mobil Versjon

Norgerhaven fengsel (Nederland)


Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengselet?
Innsatte som ikke allerede soner ved Ullersmo fengsel, blir overført dit. Derfra blir de transportert med buss og fly til Norgerhaven

Hva får den domfelte utlevert ved ankomst?

 • Sengetøy
 • Håndduk
 • Håndsåpe
 • Fat, kopp, bestikk
 • Toalettbørste
 • Bøtte
 • Støvkost
 • Askebeger med lokk
 • 5 stykk kleshengere
 • Gardiner
 • Tannbørste, tannkrem og barbersaker (ved behov)

Informasjon under straffegjennomføring

Se informasjonsbrosjyre (ved bruk av PC: øverst til høyre på siden. Ved bruk av mobil: Lengre ned på siden) .

Informasjon til pårørende / besøk

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?

Ferdig utfylt søknadsskjema for besøk sendes Norgerhaven fengsel (adresse står i søknadsskjemaet).

Du vil bli underrettet om søknaden blir godkjent. Besøk bestilles på telefon 63 92 74 47 (mandag – fredag 09.00-11.00).

Henvend deg i portvakten og ha pass med deg ved besøk.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Innsatte kan motta besøk hverdager kl. 0900 - 16.00 (med unntak av tirsdager), lørdag, søndag og helligdager 1030 – 1730. En innsatt kan motta besøk over flere dager. 

Fengselet vil forsøke å være mest mulig fleksibelt med å legge til rette for besøk på helger og sammenhengende besøk over flere dager. Det siste vil være særlig aktuelt hvis besøkende kommer fra utlandet, noe som vil være tilfellet for flere innsatte i Norgerhaven fengsel.

Hvordan kommer man seg til fengselet / overnatting i nærheten av Norgerhaven

* Informasjon om reise og hotellavtale med Best Western City Hotel de Jonge (pdf).

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg klær til den innsatte, samt mynter (Euro) for å handle på automaten i besøksavdelingen. Det kan kjøpes brus og snacks. Kaffe og te er gratis. 

Informasjon til advokater som skal besøke innsatte i Norgerhaven

Unntak fra straffegjennomføringsloven § 27 ved besøk til innsatte som gjennomfører fengselsstraff i Norgerhaven fengsel

Det følger av straffegjennomføringsloven § 27 første ledd at: ”Kriminalomsorgen kan på fengselsområdet undersøke personer og gjenstander ved bruk av teknisk utstyr eller hund for å forhindre at det tas med gjenstander som ikke er tillatt. Ved positivt utslag, eller når personen ikke medvirker til undersøkelsen, kan fengslet avvise personen. Ved funn av gjenstander som ikke er tillatt, gjelder reglene i § 26 tredje ledd.”

I medhold av bestemmelsens tredje ledd er det gjort unntak for undersøkelse av advokater. Dette skal kun finne sted i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, jfr. § 27 tredje ledd.

I forskrift om straffegjennomføring i Nederland § 2 bokstav d, følger det imidlertid at ”undersøkelse etter straffegjennomføringsloven § 27 første ledd kan finne sted overfor advokat og offentlig myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær representant. Begrensningene i § 27 tredje ledd kommer ikke til anvendelse”.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at Nederland har andre sikkerhetsrutiner enn Norge når det gjelder adkomst til fengsel. Dette medfører i praksis at alle besøkende, herunder advokater, vil måtte identifiseres ved gyldig legitimasjon, fortrinnsvis pass. Nederlandske myndigheter ønsker videre at det fremlegges dokumentasjon på vedkommendes virke som advokat. KDI anmoder med bakgrunn i dette om at dokumentasjon på advokatbevilling eller autorisasjon som advokatfullmektig om mulig medbringes. Der det foreligger oppnevnelse fra retten bes det om at denne om mulig medbringes.

Besøkende advokat må videre passere en metallportal. Det tillates kun å ta med saksdokumenter og bærbar pc eller nettbrett inn på advokatrommet. Mobiltelefon og øvrige eiendeler vil bli låst inn ved inngangen. Dersom advokaten anser det nødvendig og bringe med koffert eller veske inn på advokatrommet, vil denne bli gjennomlyst. Kontrollen retter seg mot gjenstander og ikke innhold i dokumentene.

For det tilfelle at domfeltes advokat møter opp uanmeldt, må det påregnes noe ventetid for organisering av besøket. Advokatbesøk kan gjennomføres innenfor fengselets åpningstider: Mandag – fredag kl. 08.00 – 19.30 og lørdag – søndag kl. 10.00 – 18.30.

Det vil for øvrig bli lagt til rette for at domfelte kan gjennomføre videokonferanse med advokat i egne rom tilrettelagt for advokatsamtaler. Disse samtalene vil komme i tillegg til domfeltes ordinære mulighet for telefon og/eller videokonferanse.