Mobil Versjon

Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling

Kriminalomsorgen region sør

hof

Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof ligger i Hof kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 109 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale Nav-kontor før soning, dersom du trenger bistand i forhold til stønad og ytelser fra det offentlige.

Hvordan kommer man til fengslet?
Man kan komme til fengslet ved å benytte tog til Holmestrand og buss videre til Hof. Det er også mulig å bruke Grenlandsekspressen fra Oslo eller fra Skien. Hof ligger ca. 70 kilometer fra Oslo, ca. 50 kilometer fra Skien og ca. 40 kilometer fra Tønsberg. Det er ikke parkeringsplass til privat bil ved fengselet.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
Den innsatte må ha med seg soningsinnkallingen, gyldig legitimasjon, klær til fritiden og toalettsaker.

Ved matallergier må legeattest medbringes.

De som benytter legale medisiner forordnet av lege, må ta med disse i original innpakning og dokumentasjon på medikamenter. LAR-pasienter bes innformere fengselet på forhånd.

Hva KAN den innsatte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg lesestoff, penger og tobakk eller sigaretter. Den innsatte kan ved innkomst bringe med seg verdier i form av penger og/eller tobakk for inntil 1000 kroner til sitt rom i fengslet. Beløp som overskrider denne summen, vil bli satt inn på en privatkonto ved fengselet. Maksimalt beløp som hver enkelt innsatt kan oppbevare i fengslet, er 1800 kroner. Det overskytende må settes inn på en privat konto. Beløpet utbetales ved løslatelse. Den innsatte kan søke én gang hver fjerde uke om å få benytte private midler til kjøp av forbruksvarer. Dette gjelder innsatte med dommer og/eller bøter på mer enn 45 dager. Det kan søkes om å få bruke inntil 1200 kroner.

Med hensyn til begrenset lagringsplass, bør man ikke ta med mer tøy enn nødvendig.

Vi anbefaler at du tar med deg kodebrikke til nettbank når du kommer til soning.

Hva får den innsatte utlevert?
Den innsatte får utlevert arbeidstøy, sko/støvler, sengetøy og håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved mottakelsen blir den som skal innsettes, registrert og får anvist rom. Han får utlevert arbeidstøy, sko/støvler og håndklær. Han får også utlevert et hefte som heter "Informasjon til nyinnsatte ved Nordre Vestfold fengsel". Dette heftet skal den innsatte sette seg inn i.

Neste dag skal den innsatte delta på et informasjonsmøte. Arbeidsdagen varer fra 7.30 til 14.30, avbrutt av pauser og lunsj. På fritiden kan de innsatte delta på diverse tilrettelagte aktiviteter, drive egentrening på trimrommet, være på rommet, i TV-stua eller sitte ute på nærmere anviste steder.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengslet har en kiosk som er åpen etter arbeidstid på mandager og torsdager. Der selges vanlige kioskvarer, inkludert frimerker og telefonkort til telefonkioskene.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Det er telefonkiosker i fengslet som fritt kan benyttes etter arbeidstid fra kl.14.30.
Post til innsatte: Alle pakker og brevpost til innsatte skal sendes til fengslets besøkadresse: Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling, Vikevn 8, 3090 Hof. Merk med innsattes navn.

Hvilket tilbud får de innsatte ved arbeidsdriften/skolen i fengslet?
De innsatte får tilbud om å arbeide innenfor pallespikring, snekkerverksted, bilpleie, monteringsarbeid, kjøkkentjeneste, renholdstjeneste og vedlikehold. Videre tilbyr skoleavdelingen bla muligheten til å ta opp fag.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
På fritiden kan de innsatte benytte bibliotek, fritidsbygg med med treningsrom, dart og bordtennis, delta i kortturneringer, quiz og bingo. På uteområdene spilles det ulike typer ballspill. Egen fritidsleder arrangerer gå- og sykkelturer samt innebandy- og fotballtrening.

Hof fengsel har en pappagruppe. I denne gruppa snakker vi om hvordan det oppleves å være pappa og sone i fengsel.I gruppa er rom for å ta opp ting du opplever som vanskelig og barneansvarlig vil bistå med veiledning og samtaler. Noen ganger vil barneansvarlig invitere inn eksterne fagpersoner, andre ganger vil gruppa få besøk av representanter fra de øvrige avdelingene i fengselet som svarer på fengselsfaglige spørsmål. Gi beskjed til vakta om at du ønsker å delta i pappagruppa når du starter soningen.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i fengslet?
Ved oppmøte får den innsatte utlevert søknadsskjema for besøkstillatelse som sendes til den det ønskes besøk av. Innsatte som ønsker å motta besøk, må bestille dette i vakta etter at besøkstillatelsen er utstedt. Personalia på den det ønskes besøk av må oppgis, og den innsatte må informere den besøkende om tidspunktet som er innvilget for det aktuelle besøket. Den besøkende skal uoppfordret vise frem legitimasjon og besøkstillatelse ved ankomst. En innsatt kan motta ett besøk per uke, og varigheten på besøket er maksimalt én time. Inntil tre voksne kan besøke den innsatte på en gang. Eventuelle barn under 14 år kommer i tillegg. Det er ikke tillatt å ta med mobiltelefon inn på besøksrommet. Dyr kan heller ikke tas med inn i fengselet.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene i fengselet er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl.19.00-20.00, lørdag kl.13.00-14.00 og kl.16.00-17.00 og søndag kl.13.00-14.00, kl.16.00-17.00 og 19.00-20.00.

Hva kan besøkende ha med seg?
Under besøket kan besøkende og den innsatte nyte medbrakt mat og alkoholfri drikke. Dette kan ikke tas med inn i fengslet etter endt besøk. Innsatte kan motta lesestoff, klær og toalettsaker fra de besøkende, men dette kan først utleveres når kontroll er foretatt.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengselet har et familierom som er tilrettelagt for barn. Forøvrig består besøksavdelingen av tre mindre besøksrom.