Mobil Versjon

Nordland friomsorgskontor, Svolvær underkontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 3. etasje i Torget 13.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • EN-TIL-EN
  • Program mot ruspåvirket kjøring

 

Til hovedkontor