Mobil Versjon

Nordland friomsorgskontor, Rana underkontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 3. etasje i Nordahl Griegsgt. 6, Mo i Rana.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • EN-TIL-EN
  • Program mot ruspåvirket kjøring

 

Til hovedkontoret

Annet

Kontoret er ikke fulltidsbetjent, kun dagkontor.