Mobil Versjon

Nordland friomsorgskontor, Narvik underkontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 2. etasje i Sentrumsgården, Kongensgt. 51. Domfelte møter opp i resepsjonen hos NAV og venter på å bli hentet av saksbehandler.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • EN-TIL-EN
  • Program mot ruspåvirket kjøring

 

Til hovedkontor

Annet

Kontoret er ikke fulltidsbetjent, kun dagkontor.