Mobil Versjon

Nordland friomsorgskontor, Mosjøen underkontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 2. etasje i NAV-bygget, C.M. Havigsgt. 45. Domfelte møter opp i resepsjonen hos NAV og venter på å bli hentet av saksbehandler.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Program mot ruspåvirket kjøring.

Til hovedkontor