Mobil Versjon

Morgenbladet brøt med god presseskikk i fengselsreportasje

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har konkludert med at Morgenbladet brøt med god presseskikk i en reportasje fra Norgerhaven fengsel.

 

Morgenbladet-forside

3. februar i år publiserte Morgenbladet en reportasje fra Norgerhaven fengsel i Nederland, fengselet som Norge leier av den nederlandske stat.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) oppfattet reportasjen som tendensiøs og lite egnet som informasjon om Norgerhaven fengsel.

KDI klaget derfor reportasjen inn for PFU, som behandlet klagen i sitt møte 28. november.

Utvalget kom til at Morgenbladet i oppslaget brøt med god presseskikk, ved at avisen brukte overskrifter og forsidehenvisning som det ikke var dekning for i teksten. Teksten på avisens forside lød som følger: «Fri flyt i prestisjefengsel – Omfattende narkotikasmugling, hjemmebrenning og liberale betjenter. Dette er virkeligheten i Norges prestisjefengsel i Nederland». Inne i avisen var overskriften «Sender fanger til soning i rus og dus».

Morgenbladet får også kritikk for sin håndtering av det som kalles den samtidige imøtegåelsesretten, altså at den som beskyldes for noe skal få mulighet til å uttale seg i det materialet som publiseres.

Morgenbladet er ifølge det presseetiske regelverket forpliktet til å publisere PFUs uttalelse både på nett og i papirutgaven, noe avisen nå har gjort.

Uttalelsen kan leses her