linker
ffpung

FFP Ung

FFP Ung FFP (Foreningen for fangers pårørende) er et tilbud for barn og unge som har et familiemedlem eller en annen de kjenner som er i fengsel. Det er mange barn som opplever dette. Det er derfor viktig å vite at du ikke er alene om å være i en slik situasjon.

Sjekk sidene til FFP Ung: http://ung.ffp.no/

Postadresse: Postboks 6710 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Nordahl Brunsgt. 5, 2. etg. Oslo

RING OSS på telefon : 97 96 61 99 / 22 11 41 30
E-post: ung@ffp.no

fuglehus_visitroom

Barneombudet:

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og å følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. På Barneombudets sider kan du finne mye nyttig informasjon. Følg linken under.

Link til Barneombudets sider: www.barneombudet.no/

På sidene finner du også FNs avtale om barnets rettigheter. Den skal passe på at barn har det trygt og at de har rettigheter selv om de ikke bor sammen med begge foreldrene. Det er Barneombudets oppgave å passe på at barn har de rettighetene de har krav på. De fleste land i verden har skrevet under på denne avtalen.

Utdrag fra Artikkel 9 - Foreldreomsorg/ikke-atskillelse fra foreldre 3. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste.

4. Dersom slik atskillelse skyldes en handling iverksatt av en part, som f.eks. pågripelse, fengsling, eksil, utvisning eller død, (herunder dødsfall av en hvilken som helst årsak mens vedkommende er i denne partens varetekt), av en eller begge foreldre eller barnet, skal parten etter anmodning gi foreldrene, barnet, eller, når det er hensiktsmessig, et annet familiemedlem de vesentlige opplysninger om det eller de fraværende familiemedlemmenes oppholdssted, med mindre dette er til skade for barnet. Partene skal dessuten påse at fremleggelse av en slik anmodning ikke i seg selv vil få negative følger for vedkommende person eller personer.

Postadresse: Postboks 8889 Youngstorget, 0028 OSLO
Besøksadresse: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo (inngang fra Dronningens gate)
Tlf: 22 99 39 50
E-post: post@barneombudet.no

tunge
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut