Mobil Versjon

Kriminalomsorgen på Arendalsuka

Kriminalomsorgen deltar også i år på Arendalsuka, som arrangeres 12.-17. august. 

Arendalsuka

Bildet er fra Arendalsuka i fjor, og viser kriminalomsorgens stand bemannet av (f.v) Frank M. Tveiten Johansen (fengselsleder for Agder fengsel), Siri Flikka (inspektør i Arendal fengsel) og Pål Arne Westavik (EK-koordiantor ved Agder friomsorgskontor).

Kriminalomsorgen skal i år ha to egne arrangementer, i tillegg til en betjent stand. Dette er de to arrangementene:

* Unge i konflikt med loven – det er håp. 

Last ned annonse for arrangementet
Debatten arrangeres sammen med Konfliktrådet tirsdag 13.august kl. 10.00.

 * Hvordan forhindre gjentakelse av nye seksuallovbrudd og skape et tryggere samfunn.

Last ned annonse for arrangementet
Denne debatten har kriminalomsorgen ansvar for alene, men har invitert innledere fra helse, offersiden og politiet i tillegg til egne ressurser. Debatten finner sted onsdag 14. august kl. 13.30.

I tillegg til egne debatter vil fungerende leder for Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, delta i Sivilombudsmannens debatt om isolasjonsbruk i norske fengsler. Debatten finner sted onsdag 14.aug kl. 12.30.

Region sørvest, Agder fengsel, Arendal fengsel, Kristiansand fengsel og Agder friomsorgskontor har ansvaret for å drifte en stand om kriminalomsorgen under hele uka. Hovedtema for standen, som er på Sam Eydes plass 84, er det nye fengselet i Agder og synliggjøring av straffegjennomføring i samfunnet. Standen var godt besøkt i fjor og er også en viktig rekrutteringsarena for å få søkere til Agder-fengselet.

Kriminalomsorgen deltok i fjor for første gang på Arendalsuka.

- Tilbakemeldingene på våre arrangementer var gode, og vi og ønsker også i år å formidle kunnskap om kriminalomsorgen og innholdet i vårt samfunnsoppdrag. Gjennom vår tilstedeværelse ønsker vi at etaten skal være en synlig og faglig premissleverandør for diskusjoner om norsk kriminalomsorg, sier Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i avdeling for innhold og kapasitet i Kriminalomsorgsdirektoratet.  

Budsjettet for kriminalomsorgens deltakelse er i år på 160 000 kr. Det er etablert en midlertidig Facebook-side om kriminalomsorgens deltakelse:

https://www.facebook.com/kriminalomsorgiarendal2019/. 

Alle som er i nærheten av Arendal er velkommen til alle de ovennevnte arrangementene. Spre gjerne informasjon om dem enten i form av vedlagte annonser og/eller ved å dele lenken på Facebook.

Mer informasjon om Arendalsuka: www.arendalsuka.no