Mobil Versjon

Kriminalomsorgen på Arendalsuka

For første gang skal kriminalomsorgen delta på Arendalsuka, som arrangeres 13. - 18. august. Kriminalomsorgen skal gjennomføre to spennende arrangementer, og vil i tillegg være representert med stand.

Arrangementene er åpne for alle og gratis å delta på.

Under finner du mer informasjon om arrangementene til kriminalomsorgen. 

Stand
Standen er på Sam Eydes plass 68, og vil være betjent av representanter fra Arendal fengsel, Kristiansand fengsel, Solholmen overgangsbolig og Agder friomsorgskontor. Her vil det informeres om blant annet straffegjennomføring i samfunnet, herunder elektronisk kontroll (fotlenke) og nytt fengsel i Agder med fokus på digitalisering.

Nytt Agder fengsel – hva betyr det for nærområdet? En workshop om hvordan straff gjennomføres
Tirsdag 14. august
Kl. 10:00 - 11:30
Sted: Thon Hotel Arendal, Friergangen 1.

2020 åpner Agder fengsel med 100 plasser i Mandal kommune og 200 plasser i Froland kommune. Hvilke konsekvenser får dette for nærområdet? 
Blant deltakere er ordfører Ove Gundersen i Froland kommune, fengselsleder Frank M. Tveiten Johansen i Agder Fengsel, fylkesdirektør Hilde Høynes i NAV Aust-Agder, seksjonsleder Marianne Kvanvik Lorentzen i Vest-Agder fylkeskommune, Jan Lothe fra WayBack (organisasjon for straffedømte) og flere representanter fra kriminalomsorgen.

FRA ISILs kalifat og tilbake til det norske samfunn
Onsdag 15. august
Kl. 11:00 - 12:00
Sted: Thon Hotel Arendal, Friergangen 1.

I norske fengsler sitter det personer dømt for terror. Noen er løslatt, mens andre nærmer seg løslatelse. Hva er gjort og hva skjer når de kommer ut?

Jan-Erik Sandlie, konstituert direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, PST-sjef Benedicte Bjørnland, SLT-koordinator Tone Faale og en radikaliseringskontakt fra politiet vil diskutere utfordringene og mulige løsninger.

Mer informasjon om Arendalsuka finner du på Arendalsukas hjemmesider.