Mobil Versjon

Korona-tiltak i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte  i kriminalomsorgen. Fra og med 22. juni oppheves flere av de mest inngripende tiltakene- og straffegjennomføringen skal i hovedsak returnere til normalsituasjon.

Film om lempingene i korona-tiltakene 22. juni.

Smitte i kriminalomsorgen

Pr. 25. juni er det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte (alle i Bastøy fengsel) og tre domfelte i friomsorgen (totalt 20 personer). Alle de 20 smittede er friskmeldte.

Dette er den foreløpig siste rapporteringen, grunnet lave smittetall. Men KDI vil følge situasjonen tett og oppdatere nettsiden dersom det skulle bli en oppblomstring av smitte i etaten.
 
Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars. Fra 17. april og frem til rapporteringen 10. juni ble det ikke registrert noen smittetilfeller. 10. juni-rapporteringen viste at en ny ansatt hadde fått påvist smitte.