Smitte i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har fulgt smittesituasjonen nøye gjennom sommeren, og fortsetter med dette.
 
Pr. 24. september har totalt 15 ansatte og 10 innsatte/domfelte fått påvist koronasmitte. Det er tre ansatte og en domfelt som ikke er friskmeldt.   
 
Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars. Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte (alle i Bastøy fengsel) og tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren. 

Det neste smittetilfellet ble registrert 7. august, da en ansatt ved Ila fengsel og forvaringsanstalt ble bekreftet smittet, og 19. august ble det påvist smitte hos en ansatt ved Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling. Medio september ble en ansatt ved Oslo fengsel og en ansatt ved Halden fengsel bekreftet smittet. I uke 39 ble en domfelt under straffegjennomføring i friomsorgen bekreftet smittet.