Mobil Versjon

Korona-tiltak i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig. Korona-informasjonen oppdateres fortløpende på disse nettsidene.  

Pr. 27. mai er det påvist koronasmitte hos ti ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte (alle i Bastøy fengsel) og tre domfelte i friomsorgen (totalt 19 personer). Av disse 19 smittede er nå alle unntatt en ansatt friskmeldte. Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars. Smittetallene oppdateres fra uke 22 hver onsdag. 

13. mars ble det innført diverse tiltak for å hindre redusere smittefaren og forsinke smittespredning i fengsel og under straffegjennomføring i samfunnet. Fra 18. mai er det lempet på enkelte av tiltakene. Fra 20. mai blir det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk.

Kriminalomsorgens mål er å forhindre spredning av smitte. Smittevern er styrende for våre tiltak. Fengslene har god kontroll på hvem som passerer inn og ut, og de har også et beredskapsplanverk å bygge på. Alle enheter har fokus på hygiene, på å forebygge smitte og på trygg gjennomføring av straff.