Mobil Versjon

Konferanse om isolasjon i kriminalomsorgen

25. september arrangerer Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) årets kanskje viktigste konferanse - om isolasjon i kriminalomsorgen.

Isolasjon-foto

Sivilombudsmannen kommer og vi får nærmere innblikk i fakta rundt isolasjon, aktuell forskning, metodisk jobbing med målgruppen og veien videre for å bedre forholdene for de isolerte. 

Vi inviterer både ansatte i kriminalomsorgen, våre forvaltningssamarbeidspartnere og andre interesserte.

 

Program:
0930 – 0935: Åpning og velkommen - direktør Lise Sannerud - KDI
0935 – 1010: «Særskilt melding til Stortinget om isolasjon i norske fengsler» -
                      sivilombudsmann Aage Thor Falkanger
1010 – 1030: Funn og fakta fra arbeidsgruppens rapport om forebygging av isolasjon
                      - assisterende regiondirektør Erling Fæste – region sør
1030 – 1040: Pause
1040 – 1140: Solitary confinement: uses, abuses and consequences - Dr. Sharon Shalev
                      - University of Oxford
1140 – 1150: Pause
1150 – 1215: Informasjonsbrosjyre om bruk av isolasjon - forsker Marte Rua - Skandinavisk
                       isolasjonsnettverk
1215 – 1300: Lunsj
1300 – 1345: «Når hjernen blir alene» - psykolog Ann-Karin Nilsen Bakken
                      - Østbytunet behandlingssenter
1345 – 1400:  Pause   
1400 – 1440: «Erfaringer med håndtering av sårbare innsatte»
                       - Ressursteamet ved Ila fengsel
1440 – 1450: Pause
1450 – 1510: Erfaringer med å redusere isolasjon i Stavanger fengsel - fengselsleder
                      Tanja Rosså Ødegård – Stavanger fengsel
1510 – 1550: «Hva gjør kriminalomsorgen nå?» - assisterende direktør Jan-Erik Sandlie - KDI
1550 – 1600: Avslutning  

Påmelding på KRUS’ hjemmeside: 

http://www.krus-katalogen.no/2019/page/p-6018

Arrangementet vil bli streamet på KRUS’ hjemmeside:

https://mediasite.krus.no/Mediasite/Play/3cc1258ae3b849d7b62f6873afdfafd81d