Mobil Versjon

Invitasjon til 10 års jubileumsfeiring av TOG

Det er fortsatt mulig å melde seg på jubileumskonferansen for Tiltak Overfor Gjengangere (TOG).
 

Friomsorgen i Oslo, Oslo fengsel og regionskontoret arrangerer 10-års jubileum for nåværende modell av Tiltak Overfor Gjengangere (TOG).

Konferansen avholdes på Litteraturhuset i Oslo mandag 31.10.2016 og varer fra klokken 08:30 til klokken 15:30. Se program nedenfor.

 TOG er et samarbeid mellom Oslo fengsel og Oslo friomsorgskontor som tar utgangspunkt i å legge forholdene til rette for at innsatte skal kunne jobbe aktivt under soningen for å forberede seg på løslatelse. Målgruppen for TOG er innsatte med gjengangerproblematikk som ønsker å ta et oppgjør med det livet som har ført dem inn i fengselssystemet og som ønsker tett oppfølging under soning og i den vanskelige friheten etter løslatelse.

 Vi ønsker å bruke denne markeringen til å sette fokus på 10 år med tett og godt samarbeid mellom fengsel og friomsorg i en form som er unik i norsk kriminalomsorg. Vi vil vise at vi har stor tro på denne måten å jobbe tett med belastede domfelte med lang kriminalitetsbakgrunn.

Vi ønsker en bred deltagelse på vårt jubileum og vil, foruten ansatte i kriminalomsorgen og domfelte/tidligere domfelte i TOG, blant annet invitere politikere, media, representanter fra politiet, samt frivillig og offentlig hjelpeapparat til å delta på feiringen.

Påmelding til tog@kriminalomsorg.no innen 26.10.2016 kl. 12.00

Vel møtt til en markering av vellykket ”sømløs kriminalomsorg”!

Med vennlig hilsen

Tiltak Overfor Gjengangere (TOG)

Kriminalomsorgen

---

PROGRAM FOR KONFERANSEN

08:30-09:00: Registrering og kaffe

• Åpning og velkommen

• Innledning - Bakgrunn for opprettelsen av TOG i Oslo fengsel

TIDSPERIODE 1: 2000-2005; TOGs tidlige barndom

• Målgruppe og arbeidsmetode i TOG fra 2000-2005.

• Stortingsmelding 37; Tanker om tilbakeføring

 ca 10:15-10:30: Pause og beinstrekk

 TIDSPERIODE 2: 2006 -2010; Fengsel og friomsorg hånd i hånd

• Nye TOG; Restart og videreføring

• TOG inn på avd. C3 i Oslo fengsel

 ca 11:40-12:30: Lunsj

 TIDSPERIODE 3: 2010-2016; ”På skinnene med svinger og oppoverbakker”

• TOG-metodikk og erfaringer

• Brukererfaringer; Historier fra innsatte/brukere

 ca 13:20-13:50: Pause, kaffe og jubileumskake

 NÅTID: Nye utfordringer – endring for å kunne forbli den samme

• Paneldebatt; Hva er TOGs sterke sider i gjenganger-arbeidet og hva bør vi gjøre annerledes? Bør TOG videreføres og hvordan kan TOG se ut i framtiden?

• Gjengangere og tilbakefall

• Utfordringer for TOG framover

 ca 15:15-15:30: Oppsummering og avrunding; Takk