Mobil Versjon

Internasjonal overdosedag 31. august

31. august er den internasjonale overdosedagen, en dag til å minnes dem vi har mistet i overdoser og vise solidaritet til pårørende av overdosedødsfall.

 

REDIGERT-sno film 2 (003)[1]

Overdoser av narkotika er årsaken til hele 85 prosent av dødsfallene som inntreffer i løpet av den første uken etter løslatelse fra fengsel. Faren for å dø av overdose er høyest de første dagene etter løslatelsen. Med bakgrunn i dette har Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i samarbeid med Helsedirektoratet siden 2016 arbeidet med prosjektet «Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel».

Prosjektet innebærer flere tiltak som gjennomføres under soning som skal øke bevissthet om overdoseproblematikk og sette innsatte i bedre stand til å unngå overdoser etter løslatelse. I tillegg samarbeider vi med Naloksonprosjektet Oslo om å gi innsatte informasjon om preparatet Nalokson, som de også kan ha med seg ved utgang fra fengsel. Nalokson brukes som motgift ved livstruende opioidforgiftninger.

Så langt har 13 fengsler deltatt, og tilbakemeldingene har vært svært positive både fra ansatte og domfelte. Ambisjonen er å fortsette samarbeidet med Helsedirektoratet slik at prosjektet kan drives videre fram til tiltakene er implementert i alle landets fengsler. Overdosedødsfall etter soning i fengsel er en utfordring kriminalomsorgen tar på alvor og vi trenger å øke bevisstheten om dette temaet, både hos de innsatte så vel som våre ansatte.

KRUS har i samarbeid med Snøball Film AS produsert en informasjonsvideo som tar for seg problematikken og informerer om overdoseprosjektet:

OverdoseFilm.mp4

Velferdsetaten i Oslo markerer dagen på Eidsvolls plass (foran Stortinget)

fredag 31.08 kl 17.00-18.30.

Kriminalomsorgen v/KRUS stiller med representanter her og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Det arrangeres også lokale markeringer andre steder i landet.

For informasjon om den internasjonale overdosedagen og oversikt over lokale arrangementer, se: https://www.facebook.com/pg/overdosedag/about/?ref=page_internal