Mobil Versjon

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

Kriminalomsorgen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om koronaviruset som vil bli delt ut til innsatte i fengslene. Brosjyren skal oversettes til ni språk.
 
Bilde av brosjyre

Brosjyren inneholder informasjon om håndtering av koronaviruset i kriminalomsorgen og omtaler en del av de kompenserende tiltak som er iverksatt.

Den gir kort informasjon om:
 • Begrensninger
 • Fremskutt løslatelse
 • Ringetid
 • Videomøte
 • Pårørendetelefon
 • Aktiviteter
 • Kontakt med visitor og andre frivillige organisasjoner
 • Hvordan smitte kan forebygges
 • Hva du gjør dersom du blir syk
 • Andre råd
Brosjyren foreligger pr. nå på norsk, engelsk og russisk.
Brosjyren vil også bli oversatt til følgende språk:
 • Albansk
 • Arabisk
 • Fransk
 • Litauisk
 • Polsk
 • Rumensk
 • Spansk