Mobil Versjon

Forsterket korona-beredskap i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig. 

Saken oppdateres løpende etter hvert som ytterligere informasjon foreligger. 

Pr. 1. april er det påvist koronasmitte hos fire ansatte i kriminalomsorgen og hos en domfelt. De fire smittede ansatte gikk direkte i karantene og har ikke hatt kontakt med andre ansatte eller innsatte. Den smittede domfelte gjennomfører straff i friomsorgen, altså ikke i fengsel, og kriminalomsorgen opprettholder kontakt med vedkommmende via telefon.  

Kriminalomsorgens mål er å forhindre spredning av smitte. Smittevern er styrende for våre tiltak. Vi følger situasjonen nøye og justerer tiltak fortløpende ved behov. Fengslene har god kontroll på hvem som passerer inn og ut, og de har også et beredskapsplanverk å bygge på. Alle enheter har fokus på hygiene, på å forebygge smitte og på trygg gjennomføring av straff.