Mobil Versjon

Høringer

Her publiseres aktuelle høringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Høring om funksjon som kvinneansvarlig i kriminalomsorgen
Frist: 15.02.2020