Mobil Versjon

Høringer

Her publiseres aktuelle høringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

HØRING - RUNDSKRIV § 12 OM OVERFØRING AV ANSVAR UNDER STRAFFEGJENOMFØRINGEN FRA FENGSLER TIL FRIOMSORGSKONTOR

Høringsfrist: 1. desember 2017

* Høringsbrev kan lastes ned her

* Høringsnotat kan lastes ned her

---

HØRING - UTVIDELSE AV EK-DELGJENNOMFØRING TIL 6 MÅNEDER

Høringsfrist: 19. januar 2018

* Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet kan lastes ned her

* Høringsbrev fra Kriminalomsorgsdirektoratet kan lastes ned her

* Høringsnotat kan lastes ned her

---

HØRING – OPPDATERTE RETNINGSLINJER OM TVANGSMIDLER

Høringsfrist: 16. februar 2018


* Høringsbrev fra Kriminalomsorgsdirektoratet kan lastes ned her

* Høringsnotat kan lastes ned her