Mobil Versjon

Høringer

Her publiseres aktuelle høringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Høring vedr. retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring - frist: 06.09.2018