Mobil Versjon

Høringer

Her publiseres aktuelle høringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Høring vedr. nye retningslinjer om løslatelse fra fengselsstraff - frist: 21.12.2018

Høring vedr. retningslinjer til straffegjennomføring med elektronisk kontroll - frist: 21.12.2018