Mobil Versjon

Hedmark og Oppland friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region øst


Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte blir innkalt av politiet (samfunnsstraff), friomsorgskontoret (promilleprogram) eller fengselet (møteplikt) til å møte ved det offentlige kontor som vedkommende sokner til (evt til et lensmannskontor eller annen offentlig kontor når reiseavstanden blir for lang). Vi har fast bemanning i Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer. I Elverum og Tynset bemanner vi kontoret med tilsatte fra Hamar etter behov.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Falsensgate 12 er en rød mursteinsbygning som ligger i en tverrgate til Stangeveien i nærheten av Hamar jernbanestasjon.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Friomsorgskontoret gjennomfører sinnemestringsprogram.

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

Enheten har sterkt fokus på den kriminalitetsforebyggende samatalen.