Mobil Versjon

Hedmark og Oppland friomsorgskontor, Lillehammer underkontor

Kriminalomsorgen region øst


Hvor møter den domfelte opp?

Den domfelte møter til det kontor som vedkommende sokner til.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Kontoret ligger i bryggerikvartalet med inngang like ved Skattetaten.