Mobil Versjon

Hedmark og Oppland friomsorgskontor, Kongsvinger underkontor

Kriminalomsorgen region øst


Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte blir innkalt av politiet (samfunnsstraff), friomsorgskontoret (promilleprogram) eller fengselet (møteplikt) til å møte ved det offentlige kontor som vedkommende sokner til (evt til et lensmannskontor eller annen offentlig kontor når reiseavstanden blir for lang).

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Gågata 5 ligger på jernbanestasjonssiden.

Til hovedkontor