Mobil Versjon

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling og administrasjon

Kriminalomsorgen region øst

ilseng

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling, ligger i Stange kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 86 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Ilseng avdeling har både tog- og bussforbindelse. Ilseng stasjon ligger ca. 300 meter fra fengselet. Tog til Hamar, og derfra videre til Ilseng. De som kjører bil kan kjøre av E6 mot Elverum, så følge skilting mot Ilseng. Det parkeres på fengselets parkeringsplass.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær, toalettartikler, lesestoff, inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter, eventuelt fem esker snus.

Medbragte penger blir satt inn på konto. I tillegg til opptjente arbeidspenger kan det benyttes inntil kr. 300,- av private midler pr. uke. Første uke inntil kr. 700,- Dette fordeles etter ønske på midler til handling eller kjøp av ringetid. Handling foregår på torsdager.

Innsatte er selv ansvarlig for sine eiendeler som bringes med til soning. Alle innsatte får et låsbart skap der de har mulighet til å låse inn sine eiendeler.

Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig, Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller eller Mp3-spiller/Ipod eller smartklokker (kun armbåndsur som viser tid og dato er tillatt).

De som benytter legale medisiner forordnet av lege, må ha med seg disse i original innpakning. De som har en matallergi bes ta med dokumentasjon på dette.

De som har behov for tilgang til nettbank for å betale regninger, må ha med kodebrikke for nettbank.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte får utlevert sengetøy og arbeidstøy. På fritiden kan privat tøy benyttes.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved ankomst til fengselet blir den innsatte registrert. Det blir gitt informasjon om fengselet, og den innsatte får utlevert internt regelverk og informasjon om fengselshelsetjenesten. Innsattes behov for medikamenter og eventuelt behov for spesielt kosthold kartlegges. Deretter blir det foretatt visitasjon av den innsatte og medbrakte effekter, før han får tildelt et rom. Påfølgende virkedag tildeles man jobb/skoleplass.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det gis anledning til å handle i kiosk ved fengselet på torsdager. Den innsatte kan kjøpe kioskvarer som tobakk, frukt, pulverkaffe, sjokolade og lignende. Det er ikke anledning til å handle matvarer, da de innsatte får alle måltider ved fengselet. Det er ingen anledning til å lage egen mat. Som hovedregel skal alle innkjøp gjøres for arbeidspenger.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte har anledning til å benytte fengselets telefonautomater i fritiden. Ringetid kjøpes for opptjente arbeidspenger. Telefonautomatene kan kun benyttes til utgående samtaler.

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet?
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Hedmark fengsel Ilseng avdeling, tilbyr innsatte arbeid ved sykkelverksted, trevareverksted og diverse montering. Videre sysselsettes noen med renhold, utearbeid og arbeid på fengselets kjøkken. Det er i tillegg mulig å bli sysselsatt på skolen ved fengselet. Storhamar videregående skole står for skoletilbudet.

Hvilke typer kurs tilbys?
Innsatte tilbys kurset "På vei". Målgruppen er de som er dømt for kjøring med høy fart eller i ruspåvirket tilstand. Kurset går over to dager, og har som mål å gi deltakerne innsikt i hvorfor de kjører i ruspåvirket tilstand eller i høy fart. I tillegg berører man strategier for hvordan man kan unngå kjøring i høy fart og/eller i ruspåvirket tilstand. Det tilbys også russamtale som forebyggende tiltak.

 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet.

For å motta besøk må du føre opp den/de du ønsker besøk av ved ankomst til fengselet. Du har mulighet til å føre opp 4 besøkende (nærmeste familie teller som èn person).
Det er innsatte selv som er ansvarlig for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende. Den ferdig utfylte søknaden sendes til:
Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister.
Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten. Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises. Besøksbestillinger tas imot på hverdager mellom kl. 18.00 - 20.00 på telefon 62574450.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene i fengselet er onsdager kl. 18.00 – 20.30 og helgedager/helligdager kl. 14.00 - 18.00. Hver innsatt tilstås i utgangspunktet ett besøk pr. uke av èn times varighet. Det kan tilstås et ekstra besøk/dobbelttime dersom det er ledig kapasitet. Ekstra besøk bestilles på fredager mellom kl. 20.00 – 20.30.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Den besøkende kan ha med seg lesestoff, toalettartikler og klær som den innsatte mottar etter besøket. Brus kan kjøpes i automater og kan tas med til besøksrommet. Fengselet holder kaffe og te. Det er anledning til å medbringe noe å spise (ikke drikke) til besøket. Eventuelle matrester skal tas med av de besøkende etter endt besøk. 

Mer informasjon finnes tilgjengelig på adressen: www.kriminalomsorgen.no