Mobil Versjon

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling og administrasjon

Kriminalomsorgen region øst

ilseng

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling, ligger i Stange kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 86 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Ilseng avdeling har både tog- og bussforbindelse. Ilseng stasjon ligger ca. 300 meter fra fengselet. Tog til Hamar, og derfra videre til Ilseng. De som kjører bil kan kjøre av E6 mot Elverum, så følge skilting mot Ilseng. Det parkeres på fengselets parkeringsplass.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær, toalettartikler, lesestoff, inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter, eventuelt fem esker snus. For å avhjelpe de første dagene etter innsettelsen får man beholde inntil kr. 700,- av private midler. Beløp som overskrider denne summen, vil bli satt inn på en privat konto ved fengselet. Beløpet utbetales ved løslatelse. Det gis anledning til å kjøpe telefonkort av private midler for inntil kr 150,- pr. uke.

Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig, Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller eller Mp3-spiller/Ipod. De som benytter legale medisiner forordnet av lege, må ha med seg disse i original innpakning.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte får utlevert sengetøy og arbeidstøy. På fritiden kan privat tøy benyttes.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved ankomst til fengselet blir den innsatte registrert. Det blir gitt informasjon om fengselet, og den innsatte får utlevert internt regelverk og informasjon om fengselshelsetjenesten. Innsattes behov for medikamenter og eventuelt behov for spesielt kosthold kartlegges. Deretter blir det foretatt visitasjon av den innsatte og medbrakte effekter, før han får tildelt et rom. Påfølgende virkedag tildeles man jobb/skoleplass.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det gis anledning til å handle i kiosk ved fengselet på mandager og torsdager. Den innsatte kan kjøpe kioskvarer som tobakk, frukt, pulverkaffe, sjokolade og lignende. Det er ikke anledning til å handle matvarer, da de innsatte får alle måltider ved fengselet. Det er ingen anledning til å lage egen mat. Som hovedregel skal alle innkjøp gjøres for arbeidspenger.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte har anledning til å benytte fengselets telefonautomater i fritiden. Man må benytte fengselets telekort. Disse kjøpes i vakta. Telefonautomatene kan kun benyttes til utgående samtaler.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
En begrenset mengde klær, toalettartikler og lesestoff.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Storhamar videregående skole står for skoletilbudet ved fengselet.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Det tilbys arbeid ved mekanisk verksted, trevareverksted og diverse montering. Videre sysselsettes noen med renhold, utearbeid og arbeid på fengselets kjøkken. Det er i tillegg mulig å bli sysselsatt på skolen ved fengselet.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Det finnes treningsrom ved fengselet. I tillegg er det mulig å spille biljard og bordtennis. Det er også anledning til å benytte utearealet til jogging samt ballspill som basket, volleyball og fotball. Stange kommune betjener biblioteket i fengselet. Biblioteket er åpent tre dager pr. uke.
 
Annet som er spesielt for fengslet/avdelingen
Innsatte tilbys ”Kurs i Trafikk og Rus”. Målgruppen er de som er dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Kurset går over to dager, og har som mål å gi deltakerne innsikt i hvorfor de kjører i ruspåvirket tilstand. I tillegg berører man strategier for hvordan man kan unngå ruspåvirket kjøring.

A

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og har ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende(nærmeste familie teller som 1 person). 

Det er innsatte som er ansvarlige for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende. 

Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister. Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.
Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene i fengselet er onsdager kl. 16.30 – 20.30 og helgedager/helligdager kl. 14.00 - 18.00. Hver innsatt tilstås i utgangspunktet ett besøk pr. uke av èn times varighet. Det kan tilstås et ekstra besøk/dobbelttime dersom det er ledig kapasitet. Ekstra besøk bestilles på fredager mellom kl. 20.00 – 20.30.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Den besøkende kan ha med seg lesestoff, toalettartikler og klær som den innsatte mottar etter besøket. Brus kan kjøpes i automater og kan tas med til besøksrommet. Fengselet holder kaffe og te. Det er anledning til å medbringe noe å spise (ikke drikke) til besøket, men dette skal tas med av de besøkende etter endt besøk.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Et av besøksrommene er spesielt tilrettelagt for barn. Her finnes leker, tegne- og skrivesaker og lesestoff.