Mobil Versjon

Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling

Kriminalomsorgen region øst

bruvollvinter

Hedmark fengsel Bruvoll avdeling ligger i Nord-Odal kommune i Hedmark og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 70 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Dersom man kommer med bil er det to muligheter:
1) Fra E6 ved Kløfta kjør mot Kongsvinger (Rv2) til Skarnes, ta deretter av til venstre i rundkjøring mot Nord-Odal / Hamar på Rv. 24. Hedmark fengsel Bruvoll avdeling ligger da på høyre side av veien etter 26 km.

2) Om man velger å kjøre via Eidsvoll, sving av fra E6 til Rv. 181 mot Nord-Odal. Kjør deretter gjennom Eidsvoll og følg Rv. 181. Etter ca 20 km kommer du til et T-kryss hvor du får en VVS forretning midt i mot. Her svinger du til venstre. Ta så til venstre igjen i neste T-kryss mot Hamar (etter ca 7 min). Fengselet ligger da etter RV. 24 på høyre hånd etter ca 200 m.

Det er mulig å parkere utenfor fengselets område. Parkeringsplassen er ubevoktet og all parkering skjer på eget ansvar.

Reisende som kommer med fly kan ta Timekspressen fra Gardermoen til holdeplassen Rød. Bytt til Timekspressen mot Kongsvinger. Ved Skarnes må man igjen bytte buss som kjører via Sand og til Hamar. Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling ligger ca 8,5 km fra Sand. Reisende kan også ta buss fra Hamar som kjører forbi Bruvoll, men det kollektive reisetilbudet er meget begrenset. Reisende bør derfor ta kontakt med trafikanten på tlf 177, eller gå inn på www.trafikanten.no

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon. Domfelte skal ikke være påvirket av rusmidler ved oppmøte.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær og toalettartikler, lesestoff, inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter eller 250 g. snus. Pakkene må være uåpnet/forseglet. For å avhjelpe de første dagene etter innsettelsen får man beholde inntil kr. 700,- av private midler. Beløp som overskrider denne summen, vil bli satt inn på en privat konto ved fengselet. Beløpet utbetales ved løslatelse. Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig. Det er ikke tillatt med mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller, TV eller walk/discman. De som benytter legale medisiner forordnet av lege, må ha med seg disse i original innpakning.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte kan velge om han vil benytte private klær eller låne klær av fengselet. Alle innsatte får utlevert nødvendige toalettartikler ved behov.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved ankomst til fengselet blir den innsatte registrert. Samtidig registreres også alle effekter som den domfelte har med seg. Deretter vil den innsatte få tildelt et rom. Etter kontroll av effektene vil den innsatte få inn det antall av klær, bøker etc. som fengselet har satt som maksimum. Den innsatte gis anledning til å bytte saker som han ønsker inn. Alle innsatte i Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling bor på dobbeltrom. På avdelingen vil den innsatte få en førstegangssamtale, samt mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter som finnes på Bruvoll. Innsatte blir satt til arbeid eller skole. Kontaktbetjent vil bli tildelt fortløpende.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle i butikkutsalg på fengselet to ganger pr uke for opptjente arbeidspenger. I tillegg kan man ta medbringe inntil kr 500,- den dagen man møter til soning. Beløp utover dette vil bli satt på privatkonto ved fengselet.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte har anledning til å telefonere i fritiden med fengselets telefonautomater. Man må benytte fengselets telekort som kjøpes for opptjente arbeidspenger. Man kan kun ringe ut på automatene.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skarnes videregående skole er tilknyttet Bruvoll avdeling. De har et variert tilbud som omfatter blant annet tømrerkurs, driftsoperatør, elektro, spansk, norsk, matematikk, stillasbygging, malekurs, bo-trening mm.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Det sysselsettes blant annet på snekkerverksted, vaskeri, mekanisk verksted, kjøkken, renhold, utearbeid og vedlikehold.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Følgende fritidstilbud kan benyttes: treningsrom, ballbinge, kino, utesjakk, basketballbane, sandvolleyball, bordtennisrom, bingo og bibliotek. Avhengig av årstid arrangeres det sykkel- og skiturer utenfor fengslet.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og har ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende(nærmeste familie teller som 1 person). 

Det er innsatte som er ansvarlige for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende. 

Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister. Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.
Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstidene i fengselet er:

Tirsdag kl. 16.30 – kl. 18.00 og kl. 18.30 - kl.20.00

Onsdag kl. 16.30 - kl. 18.00 og kl. 18.30 - kl.20.00

Fredag kl. 16.30 - kl.18.00 og kl. 18.30 - kl. 20.00

Lørdag, søndag og helligdager kl. 10.30 - kl. 12.30, kl. 13.00 - kl. 15.00 og kl. 15.30 - kl. 17.30

Besøkstelefon: 62 97 85 19

Besøksbestilling: Hver dag mellom kl. 18-00 og 19.00 

 

 

 

 

 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Den besøkende kan ha med seg blader/aviser som den innsatte kan motta etter besøket. Det er anledning til å bringe med noe å spise (ikke drikke) til besøket, men dette skal tas med hjem etter endt besøk. Om besøkende ønsker å gi klær og toalettartikler til den innsatte, kan dette leveres ved ankomst til besøk eller sendes pr. post.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Barn på besøk kan disponere leker som finnes ved besøksavdelingen. Besøksrommene har også TV med DVD-spiller og et utvalg av barnefilmer.