Mobil Versjon

Grunnsteinen for Agder fengsel i jorda


Statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande, finansminister Siv Jensen og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad la i dag ned grunnsteinen til Agder fengsel.

Fengselet skal stå ferdig i juni 2020.

grunnstein 460 - 2

Agder fengsel får to avdelinger, en i Froland med 200 plasser og en i Mandal med 100 plasser.

Grunnsteinsnedleggelsen skjedde ved det som skal bli Froland avdeling.

Solberg la i sin tale vekt både på viktigheten ved å ha nok fengselsplasser, og av at det er kvalitet i soningen. Moderne fengselsbygg bidrar til økt kvalitet, sa statsministeren.

Det er konstituert direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, helt enig i.

 - Utviklingen av nye bygg er en utvikling av kriminalomsorgen, fastslo han.

Han la til at dette er den største fengselsutbyggingen i moderne tid her til lands.

Det er tre områder som har fått spesiell oppmerksomhet i utformingene av Agder fengsel.

 1: Det skal legges til rette for aktivisering og fellesskap for alle innsatte.

2: Utvikling av digitale løsninger

3: Selvforpleining, dvs. at de innsatte skal lage all maten sin selv. Dette er tidligere ikke gjort i noe fengsel i Norge med høy sikkerhet.