Mobil Versjon

Gratulerer med Samefolkets dag!

6. februar feires Samefolkets dag. Ytterligere fire av kriminalomsorgens informasjonsbrosjyrer foreligger nå på samisk.

Samisk flagg

Det er brosjyrene om samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, personundersøkelse og narkotikaprogram med domstolskontroll som nå er oversatt til samisk.

De er å finne på denne lenken på kriminalomsorgens nettside:http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?cat=322631