Mobil Versjon

Gratulerer med Samefolkets dag

6. februar feires Samefolkets dag. Kriminalomsorgen har en egen tilaksplan for samiske innsatte og domfelte.

Samisk flagg

Tiltaksplanen har fire satsningsområder:

  • Sikre språklige rettigheter for innsatte og domfelte 
  • Videreutvikle kvalitet på hverdagen i fengsel og under straffegjennomføring i samfunnet 
  • Øke rekruttering av ansatte i kriminalomsorgen med kompetanse i samisk kultur og språk 
  • Øke bruk av konfliktrådsbehandling i straffegjennomføringen 

Last ned hele tiltaksplanen (norsk)
Last ned tiltaksplanen (nordsamisk)

Tiltaksplanen ble utarbeidet av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), kriminalomsorgen region nord og Sametinget i 2014. Det er kriminalomsorgen region nord som har ansvaret for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av tiltakene.

 

Hvilke tiltak i planen ble det arbeidet med i 2016?

- I samarbeid med konfliktrådssekretariatet arrangerte kriminalomsorgen i januar en nettverkskonferanse i Tromsø om god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte med hovedvekt på tema gjenopprettende prosess.

- Tromsø fengsel har hatt stor suksess med produktutvikling av knekkebrød. Med utgangspunkt i samisk/nordnorsk tradisjon utviklet kjøkkensjefen sammen med innsatte et knekkebrød, "Kriminelt gode knekkebrød", som nå selges fast på delikatessebutikken Helmersen i Tromsø.

- På tampen av 2016 igangsatte Vadsø fengsel kurs i samisk mattradisjon og samisk håndverk. Kursene skal sysselsette både samiske innsatte og andre innsatte i aktiviteter knyttet til tilberedelse av reinsdyrkjøtt fra start til sluttprodukt og bearbeiding av reinsskinn/bein til produkter egnet for salg.

I begge prosjektene er det lagt opp til en teoridel og en praksisdel i samarbeid med Vadsø videregående skole. Kursene bygger på læreplan fra blant annet restaurant- og matfag. Deltakerne vil få kursbevis og kompetansedokumentasjon fra Vadsø videregående skole. Det er også planlagt å hente kompetanse fra Varanger samiske museum og eventuelt andre kompetansemiljø.

De prosjektene Tromsø fengsel og Vadsø fengsel har iverksatt, bidrar til å spre kunnskap om samisk språk og mattradisjon til innsatte og ansatte.

- I tillegg la Samisk språkutvalg 2016 frem NOU-en Hjertespråket, med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Den er nå på høring

Tråante 2017

I  år er det 100-års jubileum for samenes første landsmøte i Trondheim 6.-9.februar 1917. Jubileet heter Tråante 2017 og er en storstilt markering. Direktør og assisterende direktør i kriminalomsorgens region nord skal denne uken delta på et jubileumsseminar om samerett i regi av Domstoladministrasjonen i forbindelse med Tråante 2017.