Mobil Versjon

Fordeling av post 70-midler 2020

Hvert år stiller Regjeringen et budsjett til disposisjon som skal benyttes til å støtte arbeidet som frivillige og ideelle organisasjoner gjør med innsatte og domfelte, den såkalte Post 70-tilskuddsordningen. Tilskudd blir gitt for ett år av gangen.

Det er to måter en organisasjon kan få tilskudd på: 
  • gjennom en direkte tildeling over statsbudsjettet, som behandles i Stortingets justiskomite og blir vedtatt av Stortinget i en Innstilling (Innst. 6S);
  • gjennom å søke Kriminalomsorgsdirektoratet om et tilskudd fra de resterende midlene.
 
For 2020 var det totale budsjettet på 28 231 000 kr. Herav ble 26 144 000 kr. fordelt av Stortinget uten en søknadsprosedyre. Denne fordelingen var som følger:
 
Maritastiftelsen 250 000
Kirkens sosialtjeneste 1 700 000
Retretten 1 500 000
Røde Kors – Nettverk etter soning 2 000 000
Røverhuset 1 000 000
Frelsesarmeens fengselsarbeid 3 000 000
Røde Kors – Visitortjeneste 200 000
Vardeteatret 800 000
Frelsesarmeen – Safe Way Home 125 000
Kulturdråpen 600 000
Wayback 6 500 000
For Fangers Pårørende 3 000 000
Musikk i fengsel og frihet 369 000
Kirkens Bymisjon – FRI-prosjektet 3 600 000
International Organisation of Good Templars (IOGT) Norge 1 500 000
Totalt 26 144 000
 
Ovenstående innebærer at det søkbare beløpet hos Kriminalomsorgsdirektoratet var på 2 087 000 kr. Det kom inn totalt 40 søknader med et omsøkt totalbeløp på 18 372 269 kr., altså nesten 9 ganger det tilgjengelige beløpet. Til sammenligning var det 5 397 000 kr. tilgjengelig i 2019 etter at Stortinget hadde forhåndsfordelt.
 
Søknadene ble vurdert etter en rekke med 22 vektede kriterier som ble tilsendt alle søkere som vedlegg ved avgjørelsen og som i mer generelle ord ble beskrevet i utlysningen. 
 
Totalsummen av scoringen på de ulike kriterier er avgjørende for om en søker får tilskudd og hvor høy det blir. Det ble avholdt 31 000 kr. til eventuell klagebehandling. Resultatet er som følger:
 
Aurora 250 000
Musikk i fengsel og frihet 250 000
Blues Factory 250 000
Shalam 250 000
Back in the ring 200 000
Ungdom mot vold 150 000
Veien tilbake 150 000
Frikvarteret 150 000
Sammen for livet 150 000
Kirkens Bymisjon Kristiansand 125 000
Frelsesarmeen Mellom Oss 100 000
Straffedes Organisasjon Norge SON 31 000
Totalt
2 056 000