Mobil Versjon

Flyforbud over åtte fengsler

Luftfartstilsynet har av hensyn til sikkerheten innført flyforbud over åtte norske fengsler med høyt sikkerhetsnivå. 

De åtte fengslene forbudet gjelder er Bergen fengsel, Halden fengsel, Ringerike fengsel, Stavanger fengsel, Telemark fengsel Skien avdeling, Trondheim fengsel, Romerike fengsel Ullersmo avdeling og Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.  

Alle de åtte nevnte fengslene brukes til varetektsfengsling og straffegjennomføring for personer som kan innebære en høy risiko for samfunnet. 

Forbudet kommer etter at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) kontaktet Luftfartstilsynet og meldte inn behov for flyforbud over fengslene. 

Et flyforbud kan etter KDIs mening redusere faren for at droner eller andre luftfartøyer brukes til å avdekke sikkerhetsinstallasjoner eller til å smugle rusmidler og våpen inn i fengslene.

- Vi har ikke hatt mange slike hendelser, men vi valgte likevel å ta initiativ til dette for å forebygge nye tilfeller, sier direktør Lise Sannerud i KDI.

Flyforbudet gjelder fra et bestemt punkt inne i fengslene og innenfor en radius av 0,5 nautiske mil, altså 926 meter.

Opprettelsen av områdene med flyforbud betyr at det berørte luftrommet blir stengt for all luftfart som ikke er unntatt fra restriksjonene eller har fått særskilt tillatelse til å fly der, for å redusere faren for uønskede hendelser i luftrommet over disse fengslene.

Forbudet gjelder ikke flying i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse, søke- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag. 

Ifølge Luftfartstilsynet skal det vektige grunner til for å etablerte permanente områder der det er restriksjoner på flying. Etter tilsynets mening er det i søknaden fra KDI gitt tungtveiende begrunnelse som er til nytte for samfunnet.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2019.