Mobil Versjon

Fengselsmuseet Kronprinsens kruttårn

Litt bortgjemt, i det ene hjørnet av Akershus festning, ligger Kronprinsens kruttårn. Men om bygningen i begynnelsen har lett for å gli i ett med omgivelsene, er dens historie langt fra beskjeden.

 

Omvisning på Kronprinsens kruttårn
KRONPRINSENS KRUTTÅRN: Lektor Ian Petter Brodahl ved KRUS arrangerer jevnlig omvisninger i Kronprinsens kruttårn for innsatte og tilsatte i kriminalomsorgen. Deltakerne vil blant annet få se tablåer fra slaveriet, uniformer, fangetøy og celleinventar fra ulike fengselsperioder og cellene hvor Ole Høiland, Gjest Baardsen og norske krigsfanger har sittet.

Fortellingen om Kruttårnet strekker seg over tre århundrer, fra 1755 til 1950. I den perioden fungerte den både som kruttlager for Forsvaret, sovelokale for slaver, botsfengsel, fengsel for norske patrioter under krigen og for landsviksdømte etter frigjøringen.

Fengselsmuseum
Som et resultat av det nære samarbeidet mellom Akershus festning og Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), ble hele Kruttårnet i 2001 gjort om til fengselsmuseum. Loftet ble til utstillingssal, og cellefengslet ble fylt av gjenstander fra slaveriets tid. I tillegg inkluderte man det opprinnelige kruttårnet og tre straffeceller i det nye museet.

Jevnlige, gratis omvisninger
Siden denne åpningen, har lektor Ian Petter Brodahl ved KRUS arrangert jevnlige omvisninger i Kruttårnet. Omvisningene er gratis, retter seg mot innsatte og tilsatte i kriminalomsorgen og kan bestå av grupper på opptil ti personer.

- Vi har i disse årene opplevd stor pågang fra interesserte som ønsker å se det nye fengselsmuseet. Deltakerne vil i løpet av de halvannen til to timene omvisningen tar få et godt innblikk i kriminalomsorgens historie fra 1680-årene og frem til i dag, sier Brodahl som også har skrevet bok om den spennende historien til Kronprinsens kruttårn.

Omvisningene konsentrerer han hovedsakelig omkring kritikken av fengselsvesenet i begynnelsen av 1800-tallet og perioden rundt annen verdenskrig. Deltakerne vil blant annet få se tablåer fra slaveriet, uniformer, fangetøy og celleinventar fra ulike fengselsperioder og cellene hvor Ole Høiland, Gjest Baardsen og norske krigsfanger har sittet.
 

For mer informasjon, ring 23 09 39 17 eller besøk siden: http://www.nasjonalefestningsverk.no/akershus 
(omvisninger kan bestilles - tårnet er en del av hele omvisningen.)
 
Relaterte dokumenter: