Mobil Versjon

Korona-virus: Er du pårørende til noen som er i fengsel?

Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Derfor innfører KDI en rekke beslutninger som påvirker vår virksomhet. Men vi ser det som helt nødvendig, i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

Kriminalomsorgen har stor forståelse for at situasjonen vi nå er i oppleves som belastende på mange måter. Er du pårørende til noen som nå gjennomfører straff, vil du ha mange ekstra spørsmål. Fordi situasjonen er så alvorlig, har vi dessverre måttet begrense muligheten for besøk i en periode. Vårt mål med alle våre tiltak er å forhindre spredning av smitte. 

Full stans i besøk fra 13. mars

Fra 13. mars ble det innført strengere begrensninger rundt alle pårørendes og andres besøk til fengslene. Alle enheter er stengt for besøk til innsatte inntil videre. Dette skal du som pårørende få informasjon om når du bestiller besøk.

Beslutningen ble tatt etter at regjeringen innførte nye, strenge tiltak 12. mars.

Bortfall av besøk skal kompenseres for eksempel ved at den innsatte får utvidet ringetid og/eller videosamtale.

En innsatt i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå får til vanlig ringetid på inntil 20 minutter i uken. De innsatte vil nå kunne ringe så mye som er praktisk gjennomførbart, og de vil slippe å betale for ringetiden.

I tillegg til økt ringetid har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) investert i flere hundre nettbrett for å legge til rette for flere videomøter for de innsatte. Det arbeides med å innføre dette tiltaket. 

Økt digital kontakt for de innsatte er et resultat av et samarbeid mellom Røde Kors og norske fengsler. Når fysiske besøk ikke lenger kan gjennomføres, vil de frivillige ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter.

Besøksforbudet gjelder foreløpig til 1. mai. 

For oppdatert informasjon om koronavirus fra helsemyndighetene, les mer her:

https://helsenorge.no/koronavirus

Daglige rutiner forsøkes opprettholdt

Fengslene vil så langt mulig forsøke å opprettholde daglige rutiner. Det kan bli vanskelig i de fleste fengslene, både fordi innsatte og ansatte kan bli smittet og eller må skjermes fra andre pga karantene. KDI har sendt en oppfordring til skoleeierne om å fortsette undervisningstilbudet der hvor det av smittevernshensyn fortsatt er tilrådelig. Dette er en situasjon som kan endre seg i tråd med nye anbefalinger. 

Kompenserende tiltak for innsatte

Så langt som mulig vil man søke å få til lufting i denne perioden. I tillegg så har kriminalomsorgen iverksatt en lang rekke tiltak for å gjøre situasjonen mindre belastende. Fengslene forsøker å gjøre det lettere for innsatte ved bl.a. å 

  • Innført utvidet telefontid - gratis for innsatte
  • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett. Det arbeides med å innføre dette tiltaket. 
  • Tilby flere TV-kanaler
  • Utdeling av frukt
  • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
  • Økt tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader. Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter. 
  • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap.
  • Arrangerer quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie. 
  • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle.

Stans i permisjoner

Alle permisjoner stanses. Dette gjelder per nå frem til 15.04.20. Unntak gjelder kun ved ekstraordinære omstendigheter. Unntaket om ekstraordinære omstendigheter skal praktiseres meget snevert, og er forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med permisjonen er absolutt nødvendig, og hvor det er avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Det er ikke gitt typetilfeller hvor unntaket kommer til anvendelse. Formålet med unntaket er at enheten ikke knebles til å nekte absolutte nødvendige utganger. 

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.

Kriminalomsorgen og FFP samarbeider om god informasjon ut til pårørende.